پرونده ویژه
معرفی کتاب

این اثر سال‌شمار زندگانی رادمرد الهی؛ مجدّد قرن، امام خمینی از تولد تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران است که برابر نگاشته‌ها، اسناد و خاطره‌ها ارائه شده است. در این سال‌شمار، در هر مقطعی نکته‌های مهم سیاسی و اجتماعی آن زمان در اختیار خواننده قرار می‌گیرد.

حمایت
جشنواره

 • امام در متن جامعه زندگی می كرد

  وقتی عموم مردم مسلمانند و اعتقاد به اصول اسلام دارند ، باید قوانینی كه در این حكومت تدوین می شود، اسلامی بوده و مخالفتی با اسلام نداشته باشد؛ البته این بدان معنا نیست كه تلقی كنیم باید موضوعات جدید و روز آمد را كه در زمان معاصر پدید می آیند، در اسلام باشد...

  ادامه مطلب ...
 • امام خمینی (ره) و معجزة انقلاب اسلامی

  در تبیین و و تفسیر حقیقت انقلاب امام خمینی(ره) باید گفت: با وقوع انقلاب اسلامی‌ در ایران دنیا شاهد رخداد یك معجزة عظیم الهی بود‌، و این واقعیتی است كه بارها پیر و مرادمان بر آن تأكید نمودند...

  ادامه مطلب ...
 • امام خمینى(ره) و جنبش هاى اسلامى معاصر

  اعداد نه تنها در زندگی مادی که در زندگی معنوی ما نیز حائز اهمیت فراوانند ، تعدا رکعات نماز ، تعداد تسبیحات اربعه ، تعداد تسبیحات حضرت فاطمه (س) و امثال اینها نشان می دهند که زندگی معنوی جدا از اعداد نیست ...

  ادامه مطلب ...
 • ۲۰ برش از زندگی حضرت روح​الله

  حدادی، محسن - سال ها قبل قرار بود؛ کتاب کوچکی به شکل مینی​مال​های مستندی از زندگی علمی - عملی امام روح الله رضوان الله تعالی علیه منتشر کنیم؛ تحقیق کار آغاز شد و نگارش هم به پایان رسید اما در مجموع کار به دلمان نچسبید!...

  ادامه مطلب ...
 • وظایف مردم و دولت اسلامی در اندیشه امام خمینی ره

  باید فكر این معنا كنید كه خدمت كنید به كشور، خدمت كنید به ملت كه بعد از خود شما مثل مرحوم رجایی، مردم، شهادت فعلی و عملی بدهند بر اینكه شما خوبید تا خدای تبارك در محضرش شما را قبول كند. ای دولت‏ها! فتح كشور مهم نیست، فتح قلوب مهم است...

  ادامه مطلب ...
توضیح المسائل
۞ احكام تقلید
۞ احكام طهارت
۞ آب مطلق و مضاف
۞ آب كر
۞ آب قلیل
۞ آب جارى
۞ آب باران
۞ آب چاه
۞ احكام آبها
۞ احكام تخلى (بول و غائط كردن)
۞ استبراء
۞ مستحبات و مكروهات تخلى
۞ نجاسات
۞ بول و غائط
۞ منى
۞ مردار
۞ خون
۞ سگ و خوك
۞ كافر
۞ شراب
۞ فقاع
۞ عرق جنب از حرام
۞ عرق شتر نجاست خوار
۞ راه ثابت ‏شدن نجاست
۞ راه نجس شدن چیزهاى پاك
۞ احكام نجاسات
۞ مطهرات
۞ آب
۞ زمین
۞ آفتاب
۞ استحاله
۞ كم شدن دو سوم آب انگور
۞ انتقال
۞ اسلام
۞ تبعیت
۞ برطرف شدن عین نجاست
۞ استبراء حیوان نجاست خوار
۞ غایب شدن مسلمان
۞ احكام ظرفها
۞ وضو
۞ وضوى ارتماسى
۞ دعاهایى كه موقع وضو گرفتن مستحب است
۞ شرایط وضو
۞ احكام وضو
۞ چیزهایى كه باید براى آنها وضو گرفت
۞ چیزهایى كه وضو را باطل مى‏كند
۞ احكام وضوى جبیره
۞ غسلهاى واجب
۞ احكام جنابت
۞ چیزهایى كه بر جنب حرام است
۞ چیزهایى كه بر جنب مكروه است
۞ غسل جنابت
۞ غسل ترتیبى
۞ غسل ارتماسى
۞ احكام غسل كردن
۞ استحاضه
۞ احكام استحاضه
۞ حیض
۞ احكام حائض
۞ اقسام زنهاى حائض
۞ صاحب عادت وقتیه و عددیه
۞ صاحب عادت وقتیه
۞ صاحب عادت عددیه
۞ مضطربه
۞ مبتدئه
۞ ناسیه
۞ مسائل متفرقه حیض
۞ نفاس
۞ غس مس میت
۞ احكام محتضر
۞ احكام بعد از مرگ
۞ احكام غسل و كفن و نماز و دفن میت
۞ احكام غسل میت
۞ احكام كفن میت
۞ احكام حنوط
۞ احكام نماز میت
۞ مستحبات نماز میت
۞ احكام دفن
۞ مستحبات دفن
۞ نماز وحشت
۞ نبش قبر
۞ غسل هاى مستحب
۞ تیمم
۞ او از موارد تیمم
۞ دوم از موارد تیمم
۞ سوم از موارد تیمم
۞ چهارم از موارد تیمم
۞ پنجم از موارد تیمم
۞ ششم از موارد تیمم
۞ هفتم از موارد تیمم
۞ چیزهایى‏ كه تیمم‏به آنها صحیح‏ است
۞ دستور تیمم
۞ احكام تیمم
۞ احكام نماز
۞ نمازهاى واجب یومیه
۞ وقت نماز ظهر و عصر
۞ وقت نماز مغرب و عشاء
۞ وقت نماز صبح
۞ احكام وقت نماز
۞ نمازهایى‏ كه ‏باید به ‏ترتیب ‏خوانده ‏شود
۞ نمازهاى مستحب
۞ وقت نافله‏ هاى یومیه
۞ نماز غفیله
۞ احكام قبله
۞ پوشانیدن بدن در نماز
۞ لباس نمازگزار
۞ شرط اول
۞ شرط دوم
۞ شرط سوم
۞ شرط چهارم
۞ شرط پنجم
۞ مواردى كه لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد
۞ چیزهایى كه در لباس نمازگزار مستحب است
۞ چیزهایى كه در لباس نمازگزار مكروه است
۞ مكان نمازگزار
۞ جاهایى كه نماز خواندن در آنها مستحب است
۞ جاهایى كه نماز خواندن در آنها مكروه است
۞ احكام مسجد
۞ اذان و اقامه
۞ ترجمه اذان و اقامه
۞ واجبات نماز
۞ نیت
۞ تكبیرة الاحرام
۞ قیام (ایستادن)
۞ قرائت
۞ ركوع
۞ سجود
۞ چیزهایى كه سجده بر آنها صحیح است
۞ مستحبات و مكروهات سجده
۞ سجده واجب قرآن
۞ تشهد
۞ سلام نماز
۞ ترتیب
۞ موالات
۞ قنوت
۞ ترجمه نماز
۞ ترجمه سوره حمد
۞ ترجمه سوره قل هو الله احد
۞ ترجمه ذكر ركوع و سجود و ذكرهایى كه بعد از آنها مستحب ‏است
۞ ترجمه قنوت
۞ ترجمه تسبیحات اربعه
۞ ترجمه تشهد و سلام
۞ تعقیب نماز
۞ صلوات بر پیغمبر
۞ مبطلات نماز
۞ چیزهایى كه در نماز مكروه است
۞ مواردى كه مى ‏شود نماز واجب را شكست
۞ شكیات
۞ شك هاى باطل
۞ شك هایى كه نباید به آنها اعتنا كرد
۞ شك در چیزى كه محل آن گذشته است
۞ شك بعد از سلام
۞ شك بعد از وقت
۞ كثیر الشك(كسى كه زیاد شك مى ‏كند)
۞ شك امام و ماموم
۞ شك در نماز مستحبى
۞ شك هاى صحیح
۞ نماز احتیاط
۞ سجده سهو
۞ دستور سجده سهو
۞ قضاى سجده و تشهد فراموش شده
۞ كم و زیاد كردن اجزاء و شرایط نماز
۞ نماز مسافر
۞ مسائل متفرقه
۞ نماز قضا
۞ نماز قضاى پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است
۞ نماز جماعت
۞ شرایط امام جماعت
۞ احكام جماعت
۞ چیزهایى كه در نماز جماعت مستحب است
۞ چیزهایى كه در نماز جماعت مكروه است
۞ نماز آیات
۞ دستور نماز آیات
۞ نماز عید فطر و قربان
۞ اجیر گرفتن براى نماز
۞ احكام روزه
۞ نیت
۞ چیزهایى كه روزه را باطل مى‏كند
۞ خوردن و آشامیدن
۞ جماع
۞ استمناء
۞ دروغ بستن به خدا و پیغمبر
۞ رساندن غبار غلیظ به حلق
۞ فرو بردن سر در آب
۞ باقى ماندن بر جنابت ‏و حیض ‏نفاس تا اذان صبح
۞ اماله كردن
۞ قى كردن
۞ احكام چیزهایى كه روزه را باطل مى ‏كند
۞ آنچه براى روزه ‏دار مكروه است
۞ جاهایى كه قضا و كفاره واجب است
۞ كفاره روزه
۞ جاهایى كه فقط قضاى روزه واجب است
۞ احكام روزه قضا
۞ احكام روزه مسافر
۞ كسانى كه روزه بر آنها واجب نیست
۞ راه ثابت ‏شدن اول ماه
۞ روزه‏ هاى حرام و مكروه
۞ روزه‏ هاى مستحب
۞ مواردى كه مستحب است انسان از كارهایى كه روزه را باطل مى ‏كند خوددارى نماید
۞ احكام خمس
۞ منفعت كسب
۞ معدن
۞ گنج
۞ مال حلال مخلوط به حرام
۞ جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دریا به دست مى ‏آید
۞ غنیمت
۞ زمینى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد
۞ مصرف خمس
۞ احكام زكات
۞ شرایط واجب شدن زكات
۞ زكات گندم و جو و خرما و كشمش
۞ نصاب طلا
۞ نصاب نقره
۞ زكات شتر و گاو و گوسفند
۞ نصاب شتر
۞ نصاب گاو
۞ نصاب گوسفند
۞ مصرف زكات
۞ شرایط كسانى كه مستحق زكاتند
۞ نیت زكات
۞ مسائل متفرقه زكات
۞ زكات فطره
۞ مصرف زكات فطره
۞ مسائل متفرقه زكات فطره
۞ احكام حج
۞ احكام خریدو فروش
۞ چیزهایى كه در خرید و فروش مستحب است
۞ معاملات مكروه
۞ معاملات باطل
۞ شرایط فروشنده و خریدار
۞ شرایط جنس و عوض آن
۞ صیغه خرید و فروش
۞ خرید و فروش میوه‏ ها
۞ نقد و نسیه
۞ معامله سلف
۞ شرایط معامله سلف
۞ احكام معامله سلف
۞ فروش طلا و نقره به طلا و نقره
۞ مواردى كه انسان مى ‏تواند معامله را بهم بزند
۞ مسائل متفرقه
۞ احكام شركت
۞ احكام صلح
۞ احكام اجاره
۞ شرایط مالى كه آن را اجاره مى ‏دهند
۞ شرایط استفاده‏اى كه مال‏ را براى آن اجاره مى‏ دهند
۞ مسائل متفرقه اجاره
۞ احكام مزارعه
۞ احكام مساقات
۞ كسانى نمى‏توانند در مال خود تصرف كنند
۞ احكام وكالت
۞ احكام قرض
۞ احكام حواله دادن
۞ احكام رهن
۞ احكام ضامن شدن
۞ احكام كفالت
۞ احكام ودیعه (امانت)
۞ احكام عاریه
۞ احكام نكاح یا ازدواج و زناشویى
۞ احكام عقد
۞ دستور خواندن عقد دائم
۞ دستور خواندن عقد غیر دائم
۞ شرایط عقد
۞ عیب هایى كه بواسطه آنها مى ‏شود عقد را بهم زد
۞ عده ‏اى از زنها كه ازدواج‏با آنان حرام است
۞ احكام عقد دائم
۞ متعه یا صیغه
۞ احكام نگاه كردن
۞ مسائل متفرقه زناشویى
۞ احكام شیر دادن
۞ شرایط شیر دادنى كه علت محرم شدن است
۞ آداب شیر دادن
۞ مسائل متفرقه شیر دادن
۞ احكام طلاق
۞ عده طلاق
۞ عده زنى كه شوهرش مرده
۞ طلاق بائن و طلاق رجعى
۞ احكام رجوع كردن
۞ طلاق خلع
۞ طلاق بارات
۞ احكام متفرقه طلاق
۞ احكام غصب
۞ احكام مالى كه انسان آن را پیدا مى‏ كند
۞ احكام سر بریدن و شكار كردن حیوانات
۞ دستور سر بریدن حیوانات
۞ شرایط سر بریدن
۞ دستور كشتن شتر
۞ چیزهایى كه موقع سر بریدن حیوانات مستحب است
۞ چیزهایى كه در كشتن حیوانات مكروه است
۞ احكام شكار با اسلحه
۞ شكار كردن با سگ شكارى
۞ صید ماهى
۞ صید ملخ
۞ احكام خوردنیها و آشامیدنی ها
۞ چیزهایى كه موقع غذا خوردن مستحب است
۞ چیزهایى كه در غذا خوردن مكروه است
۞ مستحبات آب آشامیدن
۞ مكروهات آب آشامیدن
۞ احكام نذر و عهد
۞ احكام قسم خوردن
۞ احكام وقف
۞ احكام وصیت
۞ احكام ارث
۞ ارث دسته اول
۞ ارث دسته دوم
۞ ارث دسته سوم
۞ ارث زن و شوهر
۞ مسائل متفرقه ارث
۞ ملحقات توضیح المسائل
۞ امر به معروف و نهى از منكر
۞ شرایط امر به معروف و نهى از منكر
۞ مراتب امر به معروف و نهى از منكر
۞ مسائل دفاع
۞ بعضى از مسائل كه در این زمان مورد حاجت است
۞ سفته
۞ سرقفلى
۞ معاملات بانكى
۞ بیمه
۞ بخت‏آزمایى
۞ تلقیح
۞ تشریح و پیوند
۞ خاتمه


درباره وب

امام یک باور اصیل و ناب است در قلوب شیعیان عالم ، خط امام زوال نمی پذیرد چون ولایت زوال ناپذیر است . امام خمینی یک ستون و رکن رکین است در سلاسل وجودی شیعه ، خط امام زنده است چون باور ولایت فقیه زنده است .
نظرسنجی
به نظر شما به چه میزان محتاج اندیشه های امام هستیم ؟امکانات
آمار
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :