تفسیر آفتـاب

▬ با امام در محضر قرآن
▬ وحدت ملی از دیدگاه امام خمینی(ره)
▬ روز قدس روز مقابله مستضعفین علیه مستكبرین
▬ فقر ستیزی و محرومیت زدایی در اندیشه و روش امام خمینی (ره)
▬ اندوه
▬ تهذیب نفس و تطهیر قلب
▬ انتخاب اصلح در انتخابات ریاست جمهوری از نگاه امام خمینی(ره)
▬ تبیین علل عقب‌ماندگی مسلمانان از دیدگاه امام خمینی(ره)
▬ برداشتی از کلام امام خمینی(س) درباره بعثت پیامبر اکرم(ص)
▬ امام خمینی(ره) مدافع و احیاگر ارتش
▬ امام چگونه بچه ها را نمازخوان می کردند؟
▬ برکات ماه رجب
▬ شعری از امام خمینی (ره) درباره عید نوروز
▬ ولادت امام خمینی رحمه الله
▬ تا همیشه جاودان سیره امام خمینی(ره)