تفسیر آفتـاب

▬ امام و بانو قدس ایران
▬ خون دلی که امام خورد
▬ توجه به مستحبات
▬ غصه های حضرت امام
▬ توصیه ی امام خمینی(ره) به جوانان
▬ نظم زندگی
▬ زمینه سازی ظهور با اجتماع مسلمین
▬ محبت به سبک روح الله
▬ نماز به سبک روح الله
▬ دیروز از دشمنها می ترسیدیم،امروز از دوستها می ترسیم.