پرونده ویژه
معرفی کتاب

این اثر سال‌شمار زندگانی رادمرد الهی؛ مجدّد قرن، امام خمینی از تولد تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران است که برابر نگاشته‌ها، اسناد و خاطره‌ها ارائه شده است. در این سال‌شمار، در هر مقطعی نکته‌های مهم سیاسی و اجتماعی آن زمان در اختیار خواننده قرار می‌گیرد.

حمایت
جشنواره

 • امام در متن جامعه زندگی می كرد

  وقتی عموم مردم مسلمانند و اعتقاد به اصول اسلام دارند ، باید قوانینی كه در این حكومت تدوین می شود، اسلامی بوده و مخالفتی با اسلام نداشته باشد؛ البته این بدان معنا نیست كه تلقی كنیم باید موضوعات جدید و روز آمد را كه در زمان معاصر پدید می آیند، در اسلام باشد...

  ادامه مطلب ...
 • امام خمینی (ره) و معجزة انقلاب اسلامی

  در تبیین و و تفسیر حقیقت انقلاب امام خمینی(ره) باید گفت: با وقوع انقلاب اسلامی‌ در ایران دنیا شاهد رخداد یك معجزة عظیم الهی بود‌، و این واقعیتی است كه بارها پیر و مرادمان بر آن تأكید نمودند...

  ادامه مطلب ...
 • امام خمینى(ره) و جنبش هاى اسلامى معاصر

  اعداد نه تنها در زندگی مادی که در زندگی معنوی ما نیز حائز اهمیت فراوانند ، تعدا رکعات نماز ، تعداد تسبیحات اربعه ، تعداد تسبیحات حضرت فاطمه (س) و امثال اینها نشان می دهند که زندگی معنوی جدا از اعداد نیست ...

  ادامه مطلب ...
 • ۲۰ برش از زندگی حضرت روح​الله

  حدادی، محسن - سال ها قبل قرار بود؛ کتاب کوچکی به شکل مینی​مال​های مستندی از زندگی علمی - عملی امام روح الله رضوان الله تعالی علیه منتشر کنیم؛ تحقیق کار آغاز شد و نگارش هم به پایان رسید اما در مجموع کار به دلمان نچسبید!...

  ادامه مطلب ...
 • وظایف مردم و دولت اسلامی در اندیشه امام خمینی ره

  باید فكر این معنا كنید كه خدمت كنید به كشور، خدمت كنید به ملت كه بعد از خود شما مثل مرحوم رجایی، مردم، شهادت فعلی و عملی بدهند بر اینكه شما خوبید تا خدای تبارك در محضرش شما را قبول كند. ای دولت‏ها! فتح كشور مهم نیست، فتح قلوب مهم است...

  ادامه مطلب ...
برای دیدن اندازه اصلی عکس لطفا بر روی آن کلیک کنید.از مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره)چنین استنباط می شود كه پس از اتكا به خداوند متعال،محور اصلی و نقش آفرین در پیروزی انقلاب و شكل گیری حكومت اسلامی درایران حضور و پشتیبانی مردم بوده است كه ایشان همواره برآن تاكیدداشته اند.

نقش و مشاركت مردم درحكومت:
دراندیشه و سیره امام خمینی(ره) مشاركت مردمی به عنوان یك مساله اصلی، اساسی و تعیین كننده درحوزه تعیین سرنوشت مشترك عمومی مورد توجه و عنایت كامل قرارگرفته است. او با توجه به بنیانهای اسلامی، نگرش سیاسی خود و به پیروی از پیامبراسلام (ص) وپیشوایان راستین او،بارها برضرورت ورود مردم درصحنه سیاست وتصمیم گیری های اساسی جامعه درقالب نهادهای حكومتی تاكید كرده وآن رابه عنوان بزرگ ترین عامل ثبات حكومت وضامن امنیت درجامعه معرفی نموده است. برای نمونه تاكید دارد:«آگاهی مردم ومشاركت ونظارت وهمگامی آنهاباحكومت منتخب خودشان ،خودبزرگ ترین ضمانت حفظ امنیت درجامعه خواهدبود» ( صحیفه امام ، ج 4 ، ص 248).

مشاركت مورد نظر امام خمینی (ره)، مشاركتی همه جانبه و در تمام ابعاد جامعه و از سوی همه مردم جامعه است كه او از آن تحت عنوان مشاركت كامل همه مردم یاد می كند و اصلاحات جامعه، تامین استقلال مملكت و آزادی مردم رادرسایه آن می داند:
«اساس كاریك جمهوری اسلامی،تامین استقلال مملكت وآزادی ملت ماو... اصلاحات لازم ... این اصلاحات با مشاركت كامل همه مردم خواهدبود.» (همان ، ج 5 ، ص 155).

امام خمینی(ره) به این حقیقت كاملاً واقف بود كه باحضور مردم درصحنه، انقلاب اسلامی به راه خود ادامه خواهد داد و پایه های نظام اسلامی تحكیم خواهد یافت.حضرت امام دربیانی دیگر، از بین سه عامل اساسی كه درپیروزی انقلاب و غلبه برطاغوت داشته است. یكی را مشاركت همه مردم می داند و آن رادركنار ایمان و اعتماد به خدا و وحدت كلمه قرارمی دهد و به وضوح مطرح می سازد:«شما مردم شریف ایران ... توانستید بااتكال به خدای متعال و وحدت كلمه ومشاركت همه قشرها برطاغوت زمان غلبه كنیدو پشت ابرقدرتها را بلرزانید( همان ، ج 6 ، ص 518 )

نگه داشتن مردم درصحنه :
امام خمینی(ره) به این حقیقت كاملاً واقف بود كه باحضور مردم درصحنه، انقلاب اسلامی به راه خودادامه خواهدداد و پایه های نظام اسلامی تحكیم خواهد یافت.از این رو با درایتی وصف ناپذیر همواره به ملت شخصیت می داد، اوراصاحب اصلی انقلاب معرفی می كرد و حس مسئولیت را درآحاد ملت تقویت می كرد تا آنان به گونه ای تربیت شوند كه همواره به طورخود جوش درهمه صحنه ها حضور یابند و از انقلاب ونظام دفاع كنند.

امام خمینی(ره) و انقلاب
به طورمثال ،ماه های نخستین سال1360 ، بااتحاد شوم ملی گراها به سركردگی بنی صدر و منافقین،جامعه دچار اضطراب و ناامنی شده بود و می رفت تا حكومت نوپای جمهوری اسلامی دچاربحران گردد،جبهه ملی در روز25خرداداعلام راهپیمایی كرد تا لایحه قصاص را محكوم كند و سازمان منافقین همان روزاعلامیه نظامی صادركرد و ... درچنین وضعیتی امام امت در روز 25 خرداد سخنرانی كرد و با كلماتی چون لاحول ولاقوه الابالله و سعدی از دست دوستان فریاد! سیل جمعیت را روانه خیابانها وآن توطئه شوم رادرنطفه خفه كرد و در بیانیه مهمی كه در همان روزها صادر شد، فرمود:

«حضور شما مردم عزیز و مسلمان درصحنه است كه توطئه های ستمگران و حیله گران تاریخ راخنثی می كند، حضور شما در صحنه است كه گرد یاس و درماندگی بر چهره های منافقین و متحدان بی آبرویش می پاشد، حضور شما مردم شجاع و با ایمان است كه خط اصیل اسلام را برایران و به امید خدا برجهان حاكم خواهدنمود،حضورشما مردم مومن وازجان گذشته است كه روشنفكران غرب و شرق زده رابرای همیشه رسوا می كند، حضورشمادرصحنه تمام "من ها" و"منیت های" شیطانی را كوبیده ومی كوبد و"ما" واخوت اسلامی را جایگزین آن نموده و می نماید.... » ( صحیفه نور،ج15 ، صص 23 – 22).

و پس ازآنكه آثار گرانقد حضور در صحنه را گوشزد می كند، باكلماتی بسیارصمیمی ،دوستانه ، بی پیرایه و صادقانه از مردم می خواهد كه هیچ گاه صحنه های انقلاب ونظام راخالی نكنند ومسئولان آن راتنها نگذارند:
«دوستان عزیزم ! بسیاردقت كنید و كاملاً به هوش باشیدو هوشیارانه با آرامش كامل ولی باتمام توان درصحنه باشید كه بی شماهیچ كس ، هیچ نمی تواندكند وباشما دشمنان رسول اكرم(ص) و ائمه اطهار نابود خواهند شد... خمینی دست یكایك شما رامی بوسد وبه یكایك شما احترام می گذارد و یكایك شما را رهبر خودش می داند كه بارها گفته ام، من باشما یكی هستم ورهبری در كار نیست!... » ( همان ،ج2،ص 23 ).

درسال های پایانی عمرپر بركتش نیزضمن تاكید برهمه كاره بودن مردم، از مسئولان می خواهد كه به رای آنها احترام بگذارند وآنان را درهمه كارها شركت دهند:«بدون اینكه این ملت همراهی كند ما نمی توانستیم كاری بكنیم ،هرچی داریم ازاینهاست و هر چی هست، مال اینهاست ؛ دولت ، عامل اینهاست ، قوه قضاییه ، عامل اینهاست، قوه اجرائیه ، عامل اینهاست، قوه مقننه، عامل اینهاست،ادای تكلیف باید بكنند،شركت باید بدهند مردم رادرهمه امور» ( صحیفه نور،ج20،ص55).

پایگاه پیدا كنید دربین مردم، وقتی پایگاه پیدا كردید ،خدا از شما راضی است ؛ ملت ازشما راضی است به قدرت دردست شماباقی می ماند، ومردم هم پشتیبان شمایند.»

نقش كارآمدی مردم درحكومت:
امام خمینی(ره)بیانات زیادی داردكه درآنها به نقش كارآمدی مردم اشاره می كند عموم صحبت هایشان دربیان لزوم توجه مسئولان به جایگاه حمایت مردمی دربقای حكومت بوده است ولی اینگونه عبارتها درمقام بیان حداكثر نقش شرعی مردم درحكومت نبوده است كه برخی استنباط كنند كه منظور نفی مشروعیت بخشی ازناحیه مردم است.


به عنوان نمونه می فرمایند:« توجه دارند آقایان كه تا ملت در كار نباشد، نه از دولت ون ه ازاستانداران كاری نمی آید... ازاین جهت همه مان وشما آقایان همه و آنهایی كه دراختیارشما هستند،همه باید كوشش بكنید كه رضایت مردم راجلب بكنید،در همه امور... اینك دولت ایستاده است و به خوبی دارد عمل می كند برای این است كه مردم هستند،كمك مردم است، هر جا هر نقیصه ای پیدا می شود مردم دنبالش هستند، برای رفعش دنبال هستند ...... امروز مردم می دانند كه دولت ازخودشان است و انتخابات هم ازخودشان است. شماباید كوشش كنید كه این چیزی كه الان درذهن مردم هست ، كه دولت را ازخودشان می دانند....... ازدل آنها بیرون نرود.» ( صحیفه امام،ج18،صص379 – 378)


امام خمینی-بهشت زهرا
یا می فرمایند:«پایگاه پیدا كنید دربین مردم، وقتی پایگاه پیداكردید ،خدا از شما راضی است ؛ ملت ازشما راضی است به قدرت دردست شماباقی می ماند، ومردم هم پشتیبان شمایند.» (همان،ج7،ص512).

چنان كه درجملات فوق به وضوح تاكید شده است،امام خمینی(ره) به اهمیت نقش مردم درموفقیت حكومت وكارآیی آن پرداخته اند و موفقیت حكومت را بدون ملت ناممكن دانسته است.بنابراین آنچه روشن است اینكه ازدیدگاه امام خمینی(ره) مردم وحكومت اسلامی جدای از یكدیگر نیستند.در این راستا ایشان به نقش محوری مردم درشكل گیری حكومت تاكید می كنند و می فرمایند:« ازحقوق اولیه هرملتی است كه باید سرنوشت وتعیین شكل ونوع حكومت خود را دردست داشته باشد.» ( همان،ج4،ص367).

اداره مملكت به دست خود مردم:
حضرت امام درمورخه 58/8/2 درجمع شهردار و كاركنان شهرداری قائم شهر درخصوص اینكه مردم خود اداره مملكت رابه دست گیرند می فرمایند:
«همین ملتی كه یك همچو نهضتی كرد و یك همچوپ یروزی برایش حاصل شد، باید این مملكت را خود اداره بكنید. هركس به هراندازه ای كه می تواند.البته یك قشر نمی تواند،دو قشرنمی تواند،... در هر صورت،مملكت باید با دست خود مردم، بادست خود اشخاص،اداره بشود.و شهرها باید به توسط خودتان اداره بشود؛ توسط خودتان آباد بشود.ننشینید كنار بگویید كه شورای شهر درست شد،و برویم كنار» (همان،جلد10،ص237).

نتیجه: نقش مردم ازدیدگاه امام(ره) تاحدی است كه ایشان كل اركان اجرایی و حكومتی را از یك سو و مردم را ازسوی دیگر در جهت تعامل وتعادل و در راستای یكدیگر قرارمی دهند؛ و از آنجا كه انقلاب اسلامی ایران برخلاف سایر انقلابها متكی به توده های مردم است ؛جایگاه ونقش مردم ازاساسی ترین موضوعاتی است كه قابل بررسی وتامل می باشد.نوع مطلب : امام خمینی(ره)، 
برچسب ها : امام خمینی(ره)، تقش مردم، اداره مملكت،
چهارشنبه 24 خرداد 1391


درباره وب

امام یک باور اصیل و ناب است در قلوب شیعیان عالم ، خط امام زوال نمی پذیرد چون ولایت زوال ناپذیر است . امام خمینی یک ستون و رکن رکین است در سلاسل وجودی شیعه ، خط امام زنده است چون باور ولایت فقیه زنده است .
نظرسنجی
به نظر شما به چه میزان محتاج اندیشه های امام هستیم ؟امکانات
آمار
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :