تفسیر آفتـاب امام یک باور اصیل و ناب است در قلوب شیعیان عالم ، خط امام زوال نمی پذیرد چون ولایت زوال ناپذیر است . امام خمینی یک ستون و رکن رکین است در سلاسل وجودی شیعه ، خط امام زنده است چون باور ولایت فقیه زنده است . http://tafsiraftab.mihanblog.com 2017-07-27T21:16:48+01:00 text/html 2017-07-16T09:30:02+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات با امام در محضر قرآن http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/224 <div align="justify"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/pic/rohlaah.jpg" alt="" vspace="0" hspace="5" border="0" align="left">قرآن كریم كه قانون اساسی مسلمانان است، از سوی خداوند، برای هدایت و سعادت انسان ها نازل گردید. «هدی للناس <font size="1">(1)</font>، قرآن هدایت برای مردم است.»<br><br>این كتاب آسمانی از چنان قابلیت و ظرفیتی برخوردار است كه هر فرد به میزان فهم و درك و آمادگی خویش از آن بهره مند می شود و در این سرچشمه نور و هدایت قدم می گذارد و جرعه ای از آن چشمه سار پاك می نوشد و به هر میزان كه انسان بیشتر با نقش خود، مجاهدت و پیكار كرده و ظرف قلب خویش را پاكتر ساخته باشد و به خدای سبحان نزدیكتر شده باشد، زمینه بهره مندی و استفاده كاملتری را از فیض بیكران فراهم كرده است.<br><br><font color="#009900">امام خمینی</font> <font size="1">(ره)</font> كه سال های طولانی به مبارزه با نفس خویش همت گماشت و مراحلی از سیر و سلوك را طی كرد و به معنای واقعی، عبدالهی گردید، ارتباط، انس و مراوده زیادی با قرآن كریم پیدا كرد و یكی از شیفتگان این كتاب انسان ساز شد و به واسطه این ارتباط دائمی با قرآن، بهره های فراوانی از این چشمه سار وحی به دست آورد. ایشان، كلام و عمل خویش را همواره با قرآن و دستورات آن هماهنگ می ساخت و در بیانات و رفتار بدان متمسك می شد. امام از قرآن درس قیام و مبارزه و سازش ناپذیری گرفت چنان كه قیام خویش را با استناد به آیه شریفه 46، سوره سبا «قل إنما اعظم بواحدة أن تقوموا لله مثنی و فرادی، ای رسول، بگو به امت كه من به یك سخن شما را پند می دهم و آن سخن این است كه شما خالص برای خدا، دو نفر دو نفر یا هر یك تنها، قیام كنید.» آغاز كرد <font size="1">(2).</font><br><br>با استشهاد به داستان قیام حضرت موسی در برابر فرعون و نیز حضرت پیامبر اسلام<font size="1"> (ص)</font> در برابر طاغوت ها و مشركین عصر خویش، اقدام به مبارزه علیه ظلم و فساد نمود و به پیروزی رسید.<br><br>امام خمینی <font size="1">(ره)</font>، گرچه آثار مكتوب مستقلی درباره قرآن تالیف كردند ولی در آثار گوناگون و بیانات متعدد خود، اسراری از این كتاب الهی را آشكار ساخته و مطالب ارزنده و ارزشمندی را در ابعاد مختلف قرآن، برای شیفتگان و مشتاقان بیان نمودند كه در اینجا با استناد به برخی بیانات و مباحث ایشان در زمینه قرآن در 5 محور خواهیم پرداخت.</div> text/html 2017-06-30T12:00:54+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات وحدت ملی از دیدگاه امام خمینی(ره) http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/223 <div align="justify"><font color="#FF0000"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/pic/sa2540.JPG" alt="" vspace="0" hspace="5" border="0" align="left">وحدت</font> و وفاق ملی یکی از ضرورت های حتمی جامعه می باشد که در مواجهه با تهدیدات بیرونی و چالش های درونی بهترین راهکاری است که می توان اتخاذ نمود. واژه «وفاق ملی» که امروزه از آن یاد می کنیم به معنی «وحدت» و «یکپارچگی» ملی است و نباید آن را با «یکدستی» و «یکسانی» معادل دانست؛ یعنی «وفاق ملی» را باید در کنار پذیرش اصل اختلاف در جامعه معنا کرد و وجود وفاق را مستلزم قبول اصل اختلاف در جامعه دانست.<br><br>ماهیّت وحدت با توجه به گستره آن در عرصه‏های مختلف، از طرف <font color="#009900">امام خمینی"ره"</font> مبانی خاص داشته است. به همین دلیل این وحدت از وحدت ملّی تا وحدت روشی و عملی و وحدت عرفانی و وحدت امت اسلامی در نوسان است و باید وحدت مورد نظر ایشان را در همان حوزه‏ای كه بدان می‏ پرداخته ‏اند، مورد بررسی قرار داد، نه این كه حكمی كلی در تمام زمینه ‏هایی كه سخن از وحدت آورده ‏اند، صادر كرد. و این همان وحدتی است كه می‏ توان از آن به "وحدت معقول" و یا "وحدت استراتژیك" یاد كرد.<br><br>وحدت گرچه در ادبیات اسلامی كاربرد و نقش اساسی دارد، امّا در ادبیّات سیاسی رایج كمتر مورد بررسی قرار گرفته است و آن‏چه در این زمینه به‏ كار رفته، بیشتر مفاهیمی است كه برتری یك شیوه و یا تفكّر را به دنبال داشته و بیشتر كاربرد خارجی دارد؛ مفاهیمی چون ناسیونالیسم، پان عربیسم، پان تركیسم و... از این دسته به ‏شمار می‏رود، اما مفهوم وحدت در اندیشه‏ ی سیاسی اسلام علاوه بر كاربرد در حوزه داخلی و خارجی، در هر مورد نمود مختلفی دارد. برای مثال وقتی سخن از"وحدت امت اسلامی" به‏ میان می‏ آید، به معنی برداشتن مرزهای جغرافیایی نیست، بلكه به معنی وحدت عمل و درك متقابل در خصوص موضوعات مشترك، حول مصالح اسلامی است.<br><br>از طرف دیگر، وقتی در محیط داخلی سخنی از وحدت به ‏میان می ‏آید، نه ‏تنها به معنی وحدت تفكّر یا سلیقه است، بلكه به معنی وحدت عمل در زمینه‏ ی منافع ملّی، اسلامی و قانون اساسی است؛ چیزی كه امروزه از آن به "وفاق اجتماعی" و یا انسجام داخلی و یا وحدت ملّی یاد می‏ شود. <br><br>از آن‏چه گفته شد، نقش و اهمّیت این مفهوم در پیشبرد اهداف داخلی و خارجی جامعه‏ ی اسلامی مشخص می‏شود. از دیرباز از زمان "سید جمال‏ الدین اسدآبادی" تا زمان امام خمینی"ره"، مفهوم وحدت كاربرد زیادی داشته است. آن‏چه در این‏جا مورد بررسی قرار می‏گیرد، بررسی این مفهوم در اندیشه‏ ی امام خمینی"ره"و بررسی آن در داخل و خارج است.<br><br>از دیدگاه حضرت امام خمینی <font size="1">(ره) </font>در مورد ابعاد و انواع وحدت و اتحاد ملی راهكارهای فراروی نظام اسلامی برای مقابله با چالش های تفرقه آمیز تبییت شده كه به برخی از آنها اشاره می كنیم .</div> text/html 2017-06-22T23:19:08+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات روز قدس روز مقابله مستضعفین علیه مستكبرین http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/222 <div align="justify">یكى از وقایع تاریخى كه بسیار حائز اهمیت است در اوائل پیروزى انقلاب اسلامى ایران كه به دست زعیم و رهبر كبیر مسلمین جهان حضرت امام خمینى ره دائر شده، «روز جهانى <font color="#FF0000">قدس</font> است‏» كه از روز جمعه آخر ماه مبارك رمضان 1399 قمرى (1358 شمسى) شروع و مقرر گشت هر ساله در چنین روزى تمام مسلمین جهان راهپیمایى كنند.<br><br>اینك پیام امام خمینى قدس سره به مناسبت روز جهانى قدس از نظر خوانندگان گرامى مى‏ گذرد:<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/2539.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br>بسم الله الرحمن الرحیم<br><br>من طى سالیان دراز، خطر اسرائیل غاصب را گوشزد مسلمین نمودم كه اكنون ، این روزها به حملات وحشیانهء خود به برادران و خواهران فلسطینى شدت بخشیده است و به ویژه در جنوب لبنان به قصد نابودى مبارزان فلسطینى پیاپى خانه و كاشانه ایشان را بمباران مى كند.<br><br>من از عموم مسلمانان جهان و دولت هاى اسلامى مى خواهم كه براى كوتاه كردن دست این غاصب و پشتیبانان آن , به هم بپیوندند؛ و جمیع مسلمانان جهان را دعوت مى كنم آخرین جمعهء ماه مبارك رمضان را كه ازایام قدر است و مى تواند تعیین كنندهء سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد, به عنوان " <font color="#CC6600">روز قدس </font>" انتخاب و طى مراسمى همبستگى بین المللى مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونى مردم مسلمان فلسطین اعلام نمایند ازخداوند متعال پیروى مسلمانان را بر اهل كفر خواستارم .<br><br>والسلام علیكم و رحمة الله و بركاته<br><br>روح الله الموسوی الخمینی<font size="1" color="#666666"></font></div> text/html 2017-06-19T01:51:45+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات فقر ستیزی و محرومیت زدایی در اندیشه و روش امام خمینی (ره) http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/221 <a target="_blank" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/faghr.jpg" class="glr"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/faghr0.jpg" style="padding:5px;" align="left"></a><div align="justify">برخی از واقعیت های اجتماعی به حدی نمایان و مشهود می باشند كه هیچ جایی برای تردید و ابهام و انكار باقی نمی گذارند و به سرعت و صراحت هر ناظر را به اذعان و اعتراف می رسانند. علت اصلی این وضوح و نمایانی و تایید قطعی دل و دیده درباره وقایع مزبور را باید تجلی عملی آنها دانست كه هرگز نمی توان واقعیت های به ظهور و بروز درآمده را نفی و انكار نمود و آنچه را كه چشم آن را مشاهده نموده و تصویر آن را به مغز ارسال داشته و به تایید رسانده است نفی كرد و در انكار نشست.<br><br>حضور گسترده و حماسه ساز توده های عظیم مردم محروم جامعه در مراحل مختلف و فراز و نشیب های گوناگون انقلاب شكوهمند اسلامی از جمله واقعیت های مشهود و انكارناپذیر می باشد به گونه ای كه نه تنها در داخل و از جانب دوستان و مشتاقان كه در میان دشمنان و بیگانگان و ناظران و تحلیلگران خارجی نیز به اعتراف های مكرر و همراه با تمجیدهای مستمر و اظهار اعجاب و شگفتی درآمده است.<br><br>رهبر كبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران همواره از حضور پرشور و گسترده محرومان جامعه در نهضت اسلامی و مجاهدت و حماسه های مكرر آنان در به ثمر رساندن انقلاب و مقابله با توطئه های قدرت های استكباری و عوامل داخلی آنها سخن به میان آورد و به تجلیل از این فداكاری های وقفه ناپذیر پرداخت.<br><br>حضرت <font color="#009900">امام خمینی</font><font size="1"> (ره)</font> دقیقا به دلیل همین حضور و مبارزات توده های محروم جامعه در صحنه های انقلاب و نقش اساسی آنان در شكل گیری و پیروزی نهضت پس از استقرار نظام اسلامی به طور مكرر و در پیام ها و سخنان خود «<font color="#CC6600">حمایت از محرومان و مستضعفان</font>» را به صورت یك «<font color="#FF0000">وظیفه</font>» و «<font color="#FF0000">مسؤولیت</font>» برای همه دولتمردان و كارگزاران حكومتی تبیین و تعیین نمود.<br><br>مواضع و دیدگاه های حضرت امام خمینی <font size="1">(ره) </font>در حمایت از توده های محروم جامعه فقط به صورت اعلام به مسؤولان نظام و مشخص كردن وظیفه و مسؤولیت برای آنان خلاصه و محدود نشد بلكه حضرت امام این مواضع و سیاست های محوری را در طول دوران پیروزی و به طور مستمر در مناسبت های گوناگون مطرح و ترویج نمود به گونه ای می توان اذعان داشت كه حجم وسیعی از رهنمودهای این پیشوای بیدار و آگاه و ژرف نگر به حمایت های همه جانبه از محرومان و مستضعفان جامعه اختصاص یافته است.</div> text/html 2017-06-03T09:04:47+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات اندوه http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/220 <div align="justify">«هیچ روزی چون چهاردهم خرداد نبود که در آن توفان مصیبت و عزا، بر این مردم تازیانه غم و اندوه فرود آورد. ایران یک‌دل شد و آن دل در حسرتی گدازنده سوخت و یک چشم شد و آن چشم در مصیبتی عظیم گریست.<br><br>در آن روز خورشیدی غروب کرد که با طلوع آن هزار چشمه نور در زندگی ملت ایران جوشیده بود. روحی عروج کرد که با نَفَس روح الهی‌اش پیکر ملت را جان بخشیده بود. حنجره‌ای خاموش شد که نَفَس گرمش، سردی و افسردگی از جهان اسلام زدوده بود. لبانی بسته شد که آیات الهی عزت و کرامت را بر مسلمین فروخوانده و افسوس و ذلت را در روح آنان باطل ساخته بود».<font size="1">[1]</font><br><br>خرداد همیشه بار غم بر دوش ما نهاده است.<br><br>ای روح پر کشیده به بهشت!<br><br>در سالگرد عروج ملکوتی‌ات، باز همه غم، چنگ بر دل‌هایمان می‌زند.<br><br>سوگ ارتحال تو، مدینه ایران را به غم و ماتم نشاند و چشمه‌های اشک را از دیدگان خون‌بارِ امّت عاشق، جاری ساخت.<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/rehlateemam.jpg" alt="" align="bottom" width="486" vspace="0" hspace="0" height="339" border="0"><br></div><br>آنچه رفت، پیکر پاک و جسد مطهرت بود.<br><br>آنچه ماند، فکر ناب و اندیشه روشن و خط ماندگارت بود.<br><br>اماما! روح تو به آسمان‌ها پر کشید،<br><br>اما راه تو، ای <font color="#009900">روح خدا</font>! در زمین و میان عاشقان تداوم یافت.<br><br>پرچمی که برافراشته‌اى، اکنون بر دوش علمداری رشید از نسل <font color="#FF0000">حسین</font> فاطمه<font size="1">(س)</font> است.<br><br>ای امام! ای نگین ِافتاده از انگشتر امت، ای جان ِرفته از پیکر ایران،<br><br>ای گوهرِ در خاک نهفته، ای پدر فرزندان شهدا، ای سالار بسیجیان عاشق!<br><br>چگونه مرگ تو باور کردنی است، ای حیات‌بخش اسلام و ایران؟<br><br>حسینیه جماران از تو خالی است، اما سینه هر یک از ما حسینیه‌ای است پر از شیون عزا و لبریز از سوگ غم.<br><br>اکنون گرچه صدای تو خاموش است، دل‌های ما محشری پر غوغا از کلام عطرآگین توست. و گوش تاریخ از پیام‌های سنگین تو سرشار است.<br><br>امام رفت و بار غم برای همیشه بر دلمان نهاده، اما... راهش ادامه یافت»<font size="1">.[2]</font><br><br><font size="1" color="#666666">سید محمدصادق میرقیصرى<br><br><font color="#CC33CC">پی نوشت ها:</font><br>[1]. ویژه‌نامه نوزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره) (ضمیمه روزنامه اطلاعات)، 13/3/1387، ص 2، بخشی از پیام مقام معظم رهبرى در اولین سالگرد رحلت امام خمینی(ره) رضوان الله علىه.<br>[2]. جواد محدّثى، قطعات (مجموعه نشر ادبی)، قم، بوستان کتاب، 1386، ص 14، با اندکی تصرف.</font></div> text/html 2017-05-27T01:30:44+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات تهذیب نفس و تطهیر قلب http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/219 <div align="justify"><font color="#3333FF"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/461.jpg" alt="" align="left" border="0" vspace="0" hspace="5">تأملی در نامه‌ای عرفانی از حضرت امام خمینی (ره)</font><br></div><div align="justify"><br>عرفان حضرت <font color="#009900">امام خمینی </font><font size="1">(ره) </font>مشخصات و ویژگی‌هایی دارد كه زبانزد علما و عرفای بزرگ اسلام می‌باشد، به گونه‌ای كه همواره از امام خمینی <font size="1">(ره)</font> و ژرف نگری‌های او در عرفان نظری و رفتار و سلوك او در عرفان عملی یاد كرده‌اند و این مكتب عرفانی را ارج نهاده‌اند.<br><br>عرفان امام خمینی <font size="1">(ره) </font>به این دلیل از برجستگی‌های خاص برخوردار گردیده است كه از متن تعالیم اسلام و سیره و روش پیامبر اكرم <font size="1">(ص)</font> و ائمه اطهار <font size="1">(ع) </font>ریشه می‌گیرد و رشد می‌كند و ساقه و شاخ و برگ می‌‌دهد و میوه ایمان راسخ و عشق سرشار و اخلاص ناب و عمل زلال می‌دهد.<br><br>از دیدگاه امام خمینی<font size="1"> (ره)</font> در ادعیه معصومین <font size="1">(ع) </font>مفاهیم و ارزش‌های عرفانی موج می‌زند و زیباترین معارف در این شاخه از علوم اسلامی را باید در بوستان‌های پرطراوت تفكرات و اندیشه‌ها و سوز و ناله‌ها و عشق و شورهای آن مطهران در لحظه‌های مناجات با حضرت محبوب ازلی و ابدی دریافت و به تعمق در آنها پرداخت و در پرورش‌های اخلاقی و عرفانی به تجلی و عینیت در آورد.<br><br>گرایش به عرفان امام خمینی<font size="1"> (ره) </font>راه رهایی از مكاتب عرفانی مغشوش و باطل را مسدود می‌سازد و دكان‌های عرفان بازی را می‌بندد و این مهم در صورتی تحقق می‌یابد كه علما و عرفای اسلام در مراكز حوزوی در كنار تحقیق و نشر جلوه‌های مختلف فرهنگ و معارف اسلامی، به پژوهش‌های لازم در عرفان امام خمینی <font size="1">(ره) </font>كه خاستگاه اصلی آن قرآن و اسلام و سیره و ادعیه معصومین <font size="1">(ع)</font> است بپردازند و آثاری دقیق و روان در شرح و تبیین آن به صورت مكتوب به نسل جوان عرضه كنند.<br><br>این یك واقعیت غیر قابل انكار است كه پس از ایجاد انحراف در عرفان و ظهور مكتب‌های ناصحیح و فرقه‌های عرفانی ناصواب و به بیراهه افتادن مفاهیم اصیل عرفانی اسلام در قرن‌های گذشته، علمای اسلام خود به صورت مستقل و با تولید آثار خاص و منطبق با تعالیم دینی به گسترش عرفان ناب اهتمام ورزیدند. بنابراین نسل امروز باید برای به دست آوردن عرفان صحیح از آثار علما و عرفای اسلام بهره ببرد تا از انحراف مصون بماند.<br><br>آنچه پیش رو دارید متن یكی از نامه‌ های عرفانی امام خمینی<font size="1"> (ره)</font> است كه مطالعه آن آشنایی نسل جوان با مكتب عرفانی آن پیشوای الهی را در پی دارد. مخاطب این نامه خانم فاطمه طباطبایی<font size="1"> (1)</font> می‌باشد. این نامه در 5 خرداد 1363 نوشته شده است.<br></div> text/html 2017-05-17T08:32:24+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات انتخاب اصلح در انتخابات ریاست جمهوری از نگاه امام خمینی(ره) http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/218 <div align="justify"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/entekhabat.jpg" alt="" hspace="0" align="left" vspace="0" border="0">اگر این روزها با دقت به موضوعات مطرح شده از سوی مردم در رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی و همچنین مواضع کاندیداهای محترم ریاست جمهوری دقت کنیم به این واقعیت غیر قابل انکار پی می‌بریم، دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری از نگاه افکار عمومی داخل کشور از اهمیت بسیار فراوانی برخوردار است، اگر چه رسانه‌های برون مرزی نیز هم‌زمان با آغاز رسمی تبلیغات از سوی کاندیداها تلاش کردند تا این دوره از اننخابات را به صورت&nbsp; ویژه مورد بررسی قرار دهند. در این میان مردم کشورمان بی‌صبرانه منتظر شنیدن اهداف و برنامه این 6 نفر هستند تا در روز انتخابات رای خود را با نام آن فرد در صندوق رای&nbsp; به ثبت برسانند.<br><br>نباید فراموش کرد آنچه که در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران اهمیت ویژه‌ای دارد، شناخت فرد اصلح است که باید چهار سال سکان اجرائی کشور را در دست بگیرد. به بیانی روشن‌تر مردم در روز انتخابات کسی را انتخاب می‌کنند که به‌عنوان شخص دوم مملکت از وی نام برده می‌شود بنابراین توجه به این مهم که چه فردی بر صندلی ریاست جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد، همواره از جایگاه ویژه ای در نزد افکار عمومی برخوردار است، و حساسیت به این مهم در این دوره نیز خارج از این قاعده نیست.<br><br>نگارنده معتقد است یکی از منابع مهمی که می‌تواند در شناخت فرد اصلح کمک فراوانی به هر فرد کند، صحیفه<font color="#009900"> امام خمینی</font><font size="1">(ره)</font> است.</div> text/html 2017-05-06T02:15:23+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات تبیین علل عقب‌ماندگی مسلمانان از دیدگاه امام خمینی(ره) http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/217 <div align="justify"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/khomeini71111111.jpg" alt="" hspace="5" align="left" border="0" vspace="0">امام خمینی<font size="1">(ره)</font> در درس اول ولایت فقیه می‌فرماید: ما از دو ناحیه ضربه خورده‌ایم:<br><br><font color="#CC6600">1. از ناحیه‌ی دشمنان بیرونی:</font><br>به نظر امام مهم‌ترین جریان بیرونی مخالف مسلمانان، یهودیان می‌باشند که از همان صدر اسلام با پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به صورت آشکار و پنهان به مبارزه برخاسته و تا امروز به این رفتار خصمانه را ادامه داده‌اند. این دشمنان خارجی در طی قرن‌های متمادی به مسلمانان ضربه زده‌اند؛<br><br><font color="#CC6600">2. از ناحیه داخلی:</font><br>امام خمینی<font size="1">(ره)</font> بعضی از اشکالات داخلی را متوجه حوزه‌های علمیه می‌دانست، چرا که حوزه‌ها تنها به احکام عبادی پرداخته و از احکام اجتماعی اسلام غفلت کرده‌اند؛ این در حالی است که عبادیات تنها یک ردصد از احکام اسلام را تشکیل می‌دهد و بقیه مربوط به احکام اجتماعی است؛ پس باید اسلام به طور کامل معرفی شود.<br><br>به طور خلاصه می‌توان علل عقب‌ماندگی را بر اساس دو دیدگاه بررسی کرد:<br><br><font color="#FF0000">الف) دیدگاه ضد دینی:</font><br>از همان دوران قاجار نشانه‌هایی از این رفتار ظهور پیدا کرد. پس از آنها، در حدود 53 سال، اداره‌ی مملکت ایران در دست حکومت‌های ضد دین پهلوی اول و دوم بود و این خاندان با اقدامات ضد دینی، کارنامه‌ی سیاهی از خود به جا گذاشتند.</div> text/html 2017-04-24T00:55:26+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات برداشتی از کلام امام خمینی(س) درباره بعثت پیامبر اکرم(ص) http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/216 <div align="justify"><font color="#FF0000"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/140403.jpg" alt="" hspace="5" align="left" border="0" vspace="0">بعثت</font> پیامبر اکرم <font size="1">(ص)</font> بی گمان نقطه عطفی نه در محدوده شبه جزیره عربستان و برای مسلمانان که در تاریخ بشریت محسوب می شود که خط سیر کمال و تعالی انسان را روشن نمود. آغاز رسالت پیامبر خاتم و نزول قرآن کریم به معنای تبیین تمام اهداف پیامبران و کتاب های آسمانی، و اجرای آن اهداف به طور کامل&nbsp; بود که این امر بر دوش کاملترین انسان ها یعنی پیامبر اسلام نهاده شده بود. لذا بعثت تنها طلیعه تشعشع اسلام نبود بلکه سرآغاز تبلور شخصیت عظیم پیامبر نیز بود. <br><br>بعثت یعنی تثبیت توحید ناب در تمام ابعادش، تثبیت وحی الهی و نبوّت. بعثت یعنی برقراری عدالت فردی و اجتماعی، و پیکار با هرگونه ظلم، تبعیض و بهره کشی های ظالمانه. بعثت یعنی برافراشتن پرچم حقّ در همه نقاط جهان، و واژگون سازی پرچم های باطل. بعثت یعنی همان عروة الوثقی نجات و پیروزی که به تعبیر قرآن در دو چیز خلاصه می شود: تکفیر طاغوت و ایمان به خدای بزرگ. این حادثه عظیم جایگاه برجسته ای در بیانات امام راحل داشته و ایشان ضمن تبیین این رویداد مهم توجه به غایت و اهداف آن را برای همگان بسیار مهم می دانستند. «و امروز سالروز این بعثت بزرگ است و این نعمت عظیم الهى است، توجه کنید که بعثت براى چه بوده، انگیزه بعثت چه بوده است و اگر کسى تخلف کند از انگیزه بعثت چه خواهد شد. انگیزه بعثت تزکیه نفوس بوده است و تزکیه نفوس به این است که خودخواهیها برود از بین، خودبینیها برود از بین، ریاست طلبیها برود از بین، دنیا طلبیها برود از بین، و به جاى همه، خداى تبارک و تعالى و هواىِ براى خدا بنشیند. انگیزه بعثت این است که حکومت خدا در دلهاى بشر حکومت کند تا اینکه در جامعه‏هاى بشر هم حکومت کند. تا تزکیه در رده‏هاى بالا حاصل نشود و تصفیه در رده‏هاى بالا حاصل نشود، این مملکت و همه ممالکى که هستند اصلاح نخواهند شد.» (صحیفه امام، جلد14، ص393)</div> text/html 2017-04-18T12:54:06+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات امام خمینی(ره) مدافع و احیاگر ارتش http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/215 <div align="justify">در کمتر دوره ای از حیات اجتماعی ملت ایران می توان یافت که «<font color="#FF0000">ارتش</font>» از موقعیت امروز برخوردار بوده و آن چنان که در فاصله زمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، در خدمت اهداف و آرمانهای ملت و سربلندی کشور خویش، تلاش صادقانه انجام داده باشد.از همان زمانی که رژیم طاغوت اقدام به اعزام&nbsp; طلاب علوم دینی به سربازخانه ها کرد، به سفارش امام<font color="#009900"> خمینی</font><font size="1"> (س) </font>ارتباط انقلابی با بدنه ارتش برقرار شد. حضرت امام در این باره می فرمایند:«بگذار جوانان ما به سربازخانه بروند و سربازان را تربیت کنند و سطح افکار آنها را بالا ببرند؛ بگذار در بین سربازان افراد روشن ضمیر و آزادمنشی باشند تا بلکه به خواست خداوند متعال ایران به آزادی و سربلندی نایل شود.»<font size="1"> (صحیفه امام، ج1، ص 198)</font><br><br>البته زمینه این تأثیر مثبت را باید در اعتقاد راسخ&nbsp; مردم ایران به باورها و ارزشها و پرورش یافته در دامان مادران معتقد و درون خانواده های پایبند به فرامین دینی جستجو کرد و این موضوعی است که همواره مورد توجه حضرت امام بوده و از آن به بهترین وجه بهره برداری کردند و در واقع بدنه ارتش علیرغم معادلات حاکم بر ارتش شاهنشاهی و برخلاف تصور کارشناسان نظامی وابسته به آن رژیم، به ندای مرجع تقلید و رهبر انقلاب مردم ایران پاسخ مثبت داد تا آنجا که فرماندهان رده بالای ارتش را به اذعان و اقرار وادار می کند. چنانچه ارتشبد جم می گوید:<br><br><div align="justify"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/artash.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="204" border="0" width="488"><br></div><br>« این افسرها و درجه دارها و سربازها هم همان مردم بودند.»<br><br>ارتشبد قره باغی نیز واقعیت حاکم بر بدنه ارتش در زمان طاغوت و در روزهای اوج گیری انقلاب اسلامی را چنین توصیف می کند:<br><br>«مسأله اینجاست که اینها از راه مذهب در نیروهای مسلح وارد شدند؛ خوب، نیروهای مسلح شامل همه مسلمانان بودند و اکثریت آنها شیعه بودند، مسلمان بودند و اعتقاد داشتند.» <font size="1">(هوشنگ مهدوی، عبدالرضا (نظارت)؛ انقلاب ایران به روایت رادیو بی. بی. سی؛ ص 318)</font><font size="1"><br></font></div> text/html 2017-04-06T08:34:46+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات امام چگونه بچه ها را نمازخوان می کردند؟ http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/214 <div align="justify"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/jpg.jpg" alt="" vspace="0" align="left" hspace="5" border="0">از بچه ها در مورد<font color="#009900"> نماز</font> سؤال می کردند، اما همین که می گفتند: خواندیم، قبول می کردند و دیگر کنکاشی نمی کردند.<br><br>دقت در تربیت دینی کودکان از نکته های مورد نظر آقا<font size="1">[1]</font> بود و می گفتند که بچه باید از هفت سالگی نماز خواندن را شروع کند و به این امر تشویق شود تا وقتی به سن 9 سالگی رسید، برایش عادت شده باشد.<br><br>من<font size="1">[2] </font>این مهم را به آقا می سپردم و می گفتم: نمازشان با شما و دیگر نکته های تربیتی شان با من. شما که به آنها می گویید، گوش می دهند ولی حرف مرا گوش نمی دهند.<br><br>رسم آقا این بود که از بچه ها در مورد نماز سؤال می کردند، اما همین که می گفتند: خواندیم، قبول می کردند و دیگر کنکاشی نمی کردند.<font size="1">[3]</font><br>&nbsp;<br><font size="1" color="#666666"><font color="#993399">پی نوشت :</font><br>1- امام خمینی (س).<br>2- بانو خدیجه ثقفی، همسر امام خمینی (س).<br>3- برگرفته از کتاب پدر مهربان.</font> <br></div> text/html 2017-03-30T05:19:48+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات برکات ماه رجب http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/213 <div align="justify"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/imam1258.jpg" alt="" vspace="0" align="left" hspace="5" height="220" border="0" width="176">این سه ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان، برکات بسیار نصیب انسان، انسانهایی که می‌توانند استفاده کنند از این برکات، شده است. البته مبدا همه مبعث است و دنبال او تمام جهاتی که هست. <br><br>در ماه رجب، مبعث بزرگ و ولادت مولا<font color="#009900"> علی</font> بن ابی طالب- سلام الله علیه- و بعض ائمه دیگر، و در ماه شعبان ولادت حضرت <font color="#FF0000">سید الشهدا</font>- سلام الله علیه- و ولادت حضرت صاحب- ارواحنا له الفداء- و در ماه مبارک، نزول قرآن بر قلب مبارک پیغمبر اکرم بوده است. و شرافت این سه ماه در زبانها و در بیانها و در عقل ها و در فکرها نمی‌گنجد. و از برکات این ماه ها ادعیه‌ ای است که وارد شده است در این ماه ها.<br><br></div><div align="justify"><font size="1" color="#666666">امام خمینی (ره)؛ 07 خرداد 1362</font></div> text/html 2017-03-25T05:33:04+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات شعری از امام خمینی (ره) درباره عید نوروز http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/212 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/294903134.jpg" alt="" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="196" border="0" width="451"><br><br>باد<font color="#009900"> نوروز</font> وزیده است به كوه و صحرا<br><br>جامه عید بپوشند، چه شاه و چه گدا<br><br>بلبل باغ جنان را نبود راه به دوست<br><br>نازم آن مطرب مجلس كه بود قبله نما<br><br>صوفى و عارف از این بادیه دور افتادند<br><br>جام مى گیر ز مطرب، كه روى سوى صفا<br><br>همه در عید به صحرا و گلستان بروند<br><br>من سرمست زمیخانه كنم رو به خدا<br><br>عید <font color="#009900">نوروز</font> مبارك به غنى و درویش<br><br>یار دلدار! زبتخانه درى رابگشا<br><br>گرمرا ره به در پیر خرابات دهى<br><br>به سروجان به سویش راه نوردم نه به پا<br><br>سالها در صف ارباب عمائم بودم<br><br>تا به دلدار رسیدم، نكنم باز خطا<br></div> text/html 2017-03-19T00:56:21+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات ولادت امام خمینی رحمه الله http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/211 <div align="justify"><font color="#3333FF"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/imam147.jpg" alt="" vspace="0" align="left" hspace="5" border="0">عطر نام تو</font><br><br>من تو را می فهمم، آن چنان که بیمار، شفا را و عاشق دلخسته، فرقت وفا را.<br><br>نام تو را هر روز میان دو صفحه رو در روی قلب، می نویسم و سلام نمازم را عطرِ نام تو می زنم.<br><br>آن روز که آمدی، ابری تیره، آسمان خانه هامان را پوشیده بود.<br><br>ازخورشید هم کاری ساخته نبود.<br><br>در میان انگشتان تو، مرغ اعجاز خانه کرده بود که به یک اشاره، انباری از ابرهای عقیم را به یک سو زدی؟<br><br>آن روز که آمدی، خانه های ما سقف آبی داشت و اینک آبی ترین آسمان را میان دست های کوچک خود داریم و ازمردم شهر، نشانی <font color="#CC6600">جماران</font> را می پرسیم.<br><br>کجاست آن که نشان نجابت قم بود؟<br><br>کجاست آن که دلش جانماز مردم بود؟<br><br>خروش بود، خروشی پر از تغزّل بود<br><br>سکوت بود، سکوتی پر ازتلاطم بود<br><br>اگرچه باغ نگاهش، تب شقایق داشت<br><br>دلش به خرّمی خوشه های گندم بود<br><br>فرشتگان خدا، شرمناک او بودند<br><br>و او میان همین پابرهنه ها گم بود&nbsp;<font size="1" color="#666666"> </font><br></div> text/html 2017-03-11T17:07:09+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات تا همیشه جاودان سیره امام خمینی(ره) http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/210 <div align="justify"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/emamkhomeni.jpg" alt="" vspace="0" align="left" hspace="5" border="0">روز عید بود و خانه پر از مهمان. فریده وسایلش را جمع کرد و به اتاق او آمد. در زد. وارد اتاق شد و گفت: «آقاجان! اتاقتان خلوت است. آمدم درس بخوانم.» آقا لبخندی زد و فرمود:«کجا بهتر از این جا!» کمی که گذشت، از اتاق بیرون رفت و با یک سینی چای وارد شد. صورت فریده سرخ شد با ناراحتی سینی را از دست پدر گرفت و پرسید: «آخر شما چرا؟» «آدمی که درس می خواند، محترم است.»<br>&nbsp;<br><b><font color="#FF0000">*</font></b> هم پدر مریض بود هم مادر. دو سه نفر از بچه ها پیش پدر رفتند و شروع به گفتن و خندیدن کردند. هنوز لحظاتی از آمدنشان نگذشته بود که پدر پرسید:«خانم کجاست؟» گفتند:«در آن حیاط» ناراحت شد و گفت:«خانم را تنها گذاشتید؟« بروید پهلوی مادرتان بگویید و بخندید» همیشه همین طور هوای همسرش را داشت حتی تا هنگامی که او سر سفره نمی آمد، لب به غذا نمی زد. <br><br><b><font color="#FF0000">*</font></b> مرد که رابطة نزدیک او و مصطفی را بارها دیده بود، نمی دانست چطور خبر را به آقا بدهد. دلش نمی خواست چهرة او را ناراحت ببیند. با ترس و لرز وارد اتاق شد. آقا را دید که دارد به محاسنش عطر می زند. من و منی کرد و گفت: «آقا!... آقا مصطفی... را... به زندان... بردند...» آقا در شیشه عطر را بست و با آرامش همیشگی اش گفت:«چه خوب! زندان مصطفی را آبدیده می کند. برای مبارزه ورزیده می شود!»<br><br><b><font color="#FF0000">*</font></b> شیخ نصرا... صراف نجف بود و از طرف آقای خویی و بروجردی، شهریه طلبه ها را تقسیم می کرد. نزد آقا آمد و گفت:« به ایرانی سه دینار، به طلبه های هندی و افغانی و پاکستانی یک و نیم دینار می دهیم.» آقا دستی به ریشهایش کشید و فرمود:«به همه سه دینار بدهید. چه ایرانی، چه هندی، چه افغان.»<br></div>