تفسیر آفتـاب امام یک باور اصیل و ناب است در قلوب شیعیان عالم ، خط امام زوال نمی پذیرد چون ولایت زوال ناپذیر است . امام خمینی یک ستون و رکن رکین است در سلاسل وجودی شیعه ، خط امام زنده است چون باور ولایت فقیه زنده است . http://tafsiraftab.mihanblog.com 2017-02-21T11:31:10+01:00 text/html 2017-02-17T09:54:39+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات چطور به مقام خشوع در نماز برسیم؟ http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/207 <div align="justify"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/124.jpg" alt="" hspace="5" border="0" align="left" vspace="0">یکی از اموری که برای سالک نماز لازم است، خشوع است و حقیقت آن عبارت است از خضوع تام ممزوج با حب یا خوف. و آن حاصل شود از ادراک عظمت و سطوت و هیبت جمال و جلال.یکی از اموری که از برای سالک در جمیع عبادت، خصوصاً نماز - که سر آمد همه عبادات است و مقام جامعیت دارد - لازم است، خشوع است. و حقیقت آن عبارت است از خضوع تام ممزوج با حب یا خوف. و آن حاصل شود از ادراک عظمت و سطوت و هیبت جمال و جلال"&nbsp; بسیاری از ما به دنبال آن هستیم که نماز ما&nbsp; نمازی باشد که ما را به ملکوت متصل کند و چشم گوهربینی به ما عطا کند که به واسطه آن از احساس ها و ادراک های تقلبی منفک شویم.&nbsp; کتاب "آداب الصلوه"<font color="#009900"> امام خمینی (ره)</font> از جمله آثاری است که به این بحث پرداخته است.<br><br><font color="#3333FF">توجه به عزت ربوبیت و ذلت عبودیت</font><br>یکی از آداب قلبیه در عبادات و وظایف باطنیه سالک طریق آخرت، توجه به عز ربوبیت و ذل عبودیت استد و آن یکی از منازل مهمه سالک است؛ که قوت سلوک هر کس به مقدار قوت این نظر است، بلکه کمال و نقص انسانیت تابع کمال و نقص این امر است. و هر چه نظر انیت و انانیت و خودبینی و خود خواهی در انسان غالب باشد، از کمال انسانیت دور و از مقام قرب ربوبیت مهجور است.<br><br><font color="#3333FF">حجاب خودبینی، ضخیم تر از جمیع حُجُب</font><br>حجاب خودبینی و خود پرستی از جمیع حجب ضخیم تر و ظلمانی تر است، و خرق این حجاب از تمام حجب مشکل تر و خرق همه حجب را مقدمه است، بلکه مفتاح مفاتیح غیب و شهادت و باب الابواب عروج به کمال روحاینت، خرق این حجاب است. تا انسان را نظر به خویشتن و کمال و جمال متوهم خود است، از جمال مطلق و کمال صرف محجوب و مهجور است؛ و اول شرط سلوک الی الله خروج از این منزل است، بلکه میزان در ریاضت حق و باطل همین است. پس هر سالک که با قدم انانیت و خودبینی و در حجاب انیت و خود خواهی طی منزل سلوک کند، ریاضتش باطل و سلوکش الی الله نیست، بلکه الی النفس است: مادر بتها بت نفس شما است.<br><br>سالک الی الله را ضرور است که به مقام ذل خود پی برد و نصب العین او ذلت عبودیت و عزت ربوبیت باشد. و هر چه این نظر قوت گیرد، عبادت روحانی تر شود و روح عبادت قوی تر شود، تا اگر به دستگیری حق و اولیای کمال علیهم السلام توانست به حقیقت عبودیت و کنه آن واصل شود، از سر عبادت لمحه ای در می یابد.<br></div> text/html 2017-01-31T02:27:31+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات همگام با انقلاب اسلامی http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/205 <style>.text4{font-size:9pt;}</style><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/2124840.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></div><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e23"><b><font color="#FF0000">»</font></b> تأثیر شگرف</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e29"><b><font color="#FF0000">»</font></b> چهارصد روز توفانی</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e1"><b><font color="#FF0000">»</font></b> فروپاشی رژیم پهلوی</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e3"><b><font color="#FF0000">»</font></b> نعمت انقلاب اسلامی</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e28"><b><font color="#FF0000">»</font></b> شاه صد سال دیر آمده است</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e22"><b><font color="#FF0000">»</font></b> انقلاب اسلامی و نسل سوم</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e2"><b><font color="#FF0000">»</font></b> آثار و نتایج انقلاب اسلامى ایران</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e24"><b><font color="#FF0000">»</font></b> آسیب‏ شناسی انقلاب اسلامی</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e25"><b><font color="#FF0000">»</font></b> وظایف روحانیت در دهه سوم انقلاب</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e16"><b><font color="#FF0000">»</font></b> انقلاب اسلامی و پیامدهای معرفتی</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e30"><b><font color="#FF0000">»</font></b> جمهوری اسلامی از استقرار تا تثبیت</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e8"><b><font color="#FF0000">»</font></b> كلام مصلح، منشور اصلاحات فرهنگى</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e11"><b><font color="#FF0000">»</font></b> دستاوردهای شگرف انقلاب اسلامی(1)</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e12"><b><font color="#FF0000">»</font></b> دستاوردهای شگرف انقلاب اسلامی(2)</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e13"><b><font color="#FF0000">»</font></b> دستاوردهای شگرف انقلاب اسلامی(3)</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e14"><b><font color="#FF0000">»</font></b> دستاوردهای شگرف انقلاب اسلامی(4)</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e15"><b><font color="#FF0000">»</font></b> دستاوردهای شگرف انقلاب اسلامی(5)</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e4"><b><font color="#FF0000">»</font></b> دانستنی هایی درباره انقلاب اسلامی(1)</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e5"><b><font color="#FF0000">»</font></b> دانستنی هایی درباره انقلاب اسلامی(2)</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e6"><b><font color="#FF0000">»</font></b> دانستنی هایی درباره انقلاب اسلامی(3)</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e7"><b><font color="#FF0000">»</font></b> دانستنی هایی درباره انقلاب اسلامی(4)</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e10"><b><font color="#FF0000">»</font></b> انقلاب اسلامی، آذرخشی از عاشورای حسینی</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e20"><b><font color="#FF0000">»</font></b> رهبری امام راحل در مراحل مختلف نهضت اسلامی</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e26"><b><font color="#FF0000">»</font></b> منشأ ناكامی غربی‌ها در تحلیل انقلاب اسلامی ایران</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e31"><b><font color="#FF0000">»</font></b> تصویری از یک روح بزرگ؛ امام خمینی و انقلاب اسلامی</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e9"><b><font color="#FF0000">»</font></b> علل پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم منحوس پهلوی</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e27"><b><font color="#FF0000">»</font></b> ناکامی بختیار در مقابل حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e17"><b><font color="#FF0000">»</font></b> امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی از منظر مقام معظم رهبری</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e19"><b><font color="#FF0000">»</font></b> نقش امام خمینی(رحمت الله علیه) در رهبری انقلاب اسلامی</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e18"><b><font color="#FF0000">»</font></b> انقلاب اسلامی ایران، جلوه هایی از الطاف امام عصر(علیه السلام)</a><br><a target="_blank" href="http://tafsiraftab.mihanblog.com/extrapage/e21"><b><font color="#FF0000">»</font></b> سختی‌های مبارزه علیه رژیم منحوس پهلوی از زبان مقام معظم رهبری</a> text/html 2017-01-24T02:47:19+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات مبارزه به سبک روح الله http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/204 <div align="justify"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/21829.jpg" alt="" vspace="0" hspace="5" border="0" align="left">روحیه مبارزه و جهاد در راه خدا، ریشه در بینش اعتقادی، تربیت و شرایط سیاسی و اجتماعی امام-رحمه الله علیه- داشته است. مبارزات ایشان از نوجوانی آغاز، و سیر تکاملی آن به موازات تکامل ابعاد روحی و علمی ایشان از یک سو و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی ایران و جوامع اسلامی از سوی دیگر در اشکال مختلف ادامه یافته است.<br><br>امام رحمه الله علیه در بحث مبارزه شامه ای قوی داشتند و تا می دیدند وقت تهاجم است، فرصت را از دست نمی دادند. تهاجم می کردند که یک وقتی گرفتار حرکت انفعالی نشوند.<font size="1">[1]</font> در ادامه حکایت هایی خواندنی -که در مسیر مبارزاتی امام اتفاق افتاده است- را با هم مرور می کنیم.<br><br><font color="#3333FF">اگر هیچ کس نباشد تنها ادامه می دهم</font><br>یک روز بعد از جریانات انجمن های ایالتی ولایتی، که در کوچه ای با امام حرکت می کردیم، به ایشان گفتم: «آقا! به جدتان آقای شریعتمداری با شما نیست.» و ایشان هم با اخم می فرمودند: «هست.» در این مورد چندین بار این حرف را به ایشان گفتم و اصرار کردم و ایشان هم هربار انکار کردند تا اینکه یک روز به تندی گفتند: «نخیر، هست. و اگر هم نباشد، هیچ کس هم نباشد، همن خودم تنها به این مبارزه ادامه می دهم.»<font size="1">[2]</font><br><br><font color="#3333FF">همین دور هم نشستن برکت دارد</font><br>پس از قضیه آزادی امام از زندان بود که ایشان به علمای شهرستان ها نامه نوشت که هفته ای یک شب با همدیگر جلسه داشته باشید و دور هم بنشینید و بحث های معمولی با هم بکنید و یک چای با همدیگر بخورید. همین تجمع و دور هم نشستن شما برکت دارد.امام می دانستند که این تجمع افکار علما را نیز به همدیگر نزدیک می کند و اخبار بین آن ها تبادل می شود و در علما برای مسائل بعد وحدت نظر و آمادگی لازم را در مبارزه علیه شاه ایجاد می کند.<font size="1">[3]</font><br><br><font color="#3333FF">انقلاب تازه شروع شده است</font><br>آبت الله یزدی می گوید: امام در اولین نطق پس از انقلابشان در قم طی آن خطابه ی تاریخی و پرمحتوا و مشخص کننده ی خط آینده ی انقلاب را ایراد فرمودند. در همان جلسه خود من که این جمله را شنیدم، جا خوردم: «تصور نشود انقلاب تمام شده است، انقلاب تازه شروع شده است.»<font size="1">[4]</font><br><br><font color="#3333FF">چرا مانع جوان ها می شوید؟</font><br>آیت الله خزعلی تعریف می کنند: «وقتی نهضت داشت اوج می گرفت، اعلامیه ی اول امام برای اتمام حجت به شان، نرم بود. ولی بعد ایشان دیدند با نرمی نمی توان با اشخاص درشت برخورد کرد. به همین دلیل قدم به قدم درشتی و با صراحت حرف زدن را بیشتر کردند و کم کم نهضت اوج گرفت و در مردم بیداری پدید آمد. به خصوص جوان ها مطالب را زود گرفتند و در همان اوایل زود به جوش آمده بودند. این رفتار جوان ها به نظر با اخلاق آرام بزرگان خانه مثل پدرها سازگار نمی آمد و پدران گاه آزرده می شدند. روزی پدری دست پسر خود را گرفت و به محضر امام آمد و گفتآقا شما ایشان را نصیحت کنیدکه یک مقدار معتدل حرکت کند که نظم و آرامش خانه به هم زده نشود. امام نظرات پدر را شنیدند، نظرات پسر را هم گوش کردند، بعد بجای آنکه به پسر نصیحت کنند به پدر عتاب کردند که: جوان ها راه خودشان را یافته اند، چرا مانع می شوید؟ چرا نمی گذارید به راه خودشان بروند و این خمودگی بدر آیند، از این رخوتی که از غرب به شما تحمیل شده بدر آیند. جوان ها دارد در می آیند شما هم سد راه و مانع نشوید.<font size="1">[5]</font>»</div> text/html 2017-01-17T12:54:35+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات امام و بانو قدس ایران http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/203 <div align="justify"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/s445.jpg" alt="" vspace="0" hspace="5" border="0" align="left">اکسیر محبت، این نعمت بی کران الهی که سخت ترین فلزها را به طلا تبدیل می کند که البته دست یافتن به معنای حقیقی آن کار هرکسی نیست و سال ها باید، که راه عشق را پیدا کنید این ره رندانِ میخانه است راه ساده نیست<font size="1">.[1]</font><br><br><font color="#009900">امام خمینی </font><font size="1">(ره)</font>، آن بزرگ مرد زمانه ی ما، با آنکه سرسختی و انعطاف ناپذیریِ خاصی در برابر مستکبرین و ستمگران داشتند اما دارای قلبی رئوف و مهربان بودند و عاطفه و محبتشان نسبت به مؤمنین و مستضعفین عمیق و شگفت انگیز بود.در ذیل به نمونه هایی از این عشق سرشار اشاره می کنیم.<br><br><font color="#3333FF">تولد حضرت عیسی<font size="1"> (ع)</font></font><br>محبت امام-رحمه الله علیه- محبتی عالمگیر بود به طوری که پیروان ادیان دیگر نیز تحت تأثیر این عشق و علاقه قرار می گرفتند. حجة الاسلام و المسلمین على اکبر محتشمى می گوید: شب تولد حضرت عیسى <font size="1">(ع)</font> امام پیامى براى تمام مسیحیان جهان دادند که خبرگزاری ها پخش کردند. در کنار این پیام به ما دستور دادند این هدایایى را که برادران از ایران آورده ‏اند که معمولاً گز، آجیل و شیرینى بود، بین اهالى نوفل لوشاتو تقسیم کنیم. ما این کار را انجام دادیم و در کنار هر بسته یک شاخه گل قرار دادیم. چند جا که رفتیم احساس کردیم براى کسانى که در غرب اثرى از این عاطفه‏ ها و محبت ها حتى در بین فرزندان و پدران خود سراغ ندارند، بسیار عجیب است که شب میلاد حضرت مسیح <font size="1">(ع)</font> یک رهبر ایرانى که غیر مسیحى است، اینقدر به آن ها نزدیک است و احساس محبت مى ‏کند. از جمله خانمى بود که وقتى هدیه امام را گرفت چنان هیجان زده شد که قطرات اشک از چهره ‏اش فرو ریخت<font size="1">.[2]</font></div> text/html 2017-01-10T13:07:43+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات خون دلی که امام خورد http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/202 <div align="justify"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/0017314.JPG" alt="" vspace="0" hspace="5" border="0" align="left">تَحَجُّر از نظر اسلام امری مذموم و در آیات قرآن از آن به قساوت قلب تعبیر شده است. افراد متحجر از یادآورى و تذکر و نصیحت روی گردان و بر تغافل نسبت به حقیقت و بى‏خبرى از آن تعمّد مى‏ورزند. در تاریخ اسلام نیز، متحجرین بزرگ ترین ضربه ها را به اسلام زده اند که داستان خوارج از آن نمونه است. امام خمینی-رحمه الله علیه- بنیانگذار جمهوری سالامی ایران نیز، در طول سال ها مبارزه ی خود، بارها خطر متهجرین را گوشزد کردند. ایشان در پیامشان به روحانیون می فرمایند: «خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است، از هیچ دسته نخورده است.»<font size="1">[1]</font><br><br>مقاومت و مبارزه امام با این تفکر انحرافی محل درس و عبرت است.<br><br><font color="#993300">حرمت مراجع شکسته شده</font><br>سید احمد خمینی- فرزند امام- می گوید: «اشکال اساسی این ها (متحجرین) به امام این بود که دخالت در سیاست و قیام او سبب تعطیلی درس و بحث آقایان شده است! حتی بعضی از همین ها بعد از وقایع 15 خرداد بی شرمانه امام را مورد حمله قرار می دادند که قیامش حرمت مراجع را شکسته! چرا که فریادش منجر به دستگیری او شده و به این ترتیب، مرجع گیری! باب شده است!<font size="1">[2]<br><br></font><font color="#993300">حرکت آقای خمینی تند و غیر معمول است</font><br>آیت الله مرتضی بنی فاضل- از همراهان امام- نقل می کند: «امام در مبارزات شخصی، شاه را هدف قرار داده بودند. بعضی از بیوت مراجع که ارتباط مستقیم با ساواک و شاه داشتند، برای اینکه حرکات مرموز خود را توجیه کنند تا در معرض اتهام سازشکاری قرار نگیرند، دست اندرکاران خود را در حوزه و بازار بسیج می کردند تا آنان در اذهان عوام الناس القا کنند که مبارزات و حرکات فلان مرجع متین و معقولانه است و به نتیجه مطلوبی می رسد، اما حرکات آقای خمینی تند و غیر معقول است و نه تنها بی فایده است، بلکه موجب اضمحلال حوزه می شود.»<font size="1">[3]</font><br></div> text/html 2017-01-04T01:06:09+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات توجه به مستحبات http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/201 <div align="justify"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/18086.JPG" alt="" vspace="0" hspace="5" border="0" align="left">التزام به مستحبات از نقطه های آغاز رسیدن به کمال است و این التزام در سیره ی بزرگان ما به وفور قابل رویت است. بزرگانی که گرچه رفته اند، اما هنوز یاد آن ها زنده است و برکات حیات مبارکشان هنوز که هنوز است در زندگی و در اجتماع ما جاری است. حیات مبارکی که تنها بواسطه ی لبیک به پیام الهی مقدور و میسر است، آنجا که خداوند خطاب به پیامبر خویش می فرماید: «<font color="#666600">وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّکَ عَسَى أَن یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحْمُودًا</font>؛ و پاسى از شب را زنده بدار، تا براى تو (به منزله) نافله اى باشد، امید که پروردگارت تو را به مقامى ستوده برساند.»<font size="1">[1]</font> مقامی ستوده که فقط زیبنده ی کسانی است که: «<font color="#666600">کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، و بالاسحار هم یستغفرون</font>»<font size="1">[2]</font><br><br><font color="#009900">امام خمینی</font>-رحمه الله علیه- بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در اطاعت از فرمان رب خویش و تاسی از «<font color="#666600">لَّقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ</font>»، جدای از انجام واجبات و ترک محرمات، بر انجام مستحبات و ترک مکروهات نیز اصرار می ورزیدند.<br><br><font color="#3333FF">بر مستحبات نظارت می کردند</font><br>بعضی از صفات امام برای همه کس واضح نبود ولی بعضی از حالات ایشان را هرکس تشخیصیم داد. یکی از این صفات تقید زیاد امام به انجام عبادات و خصوصاً مستحبات بود. مرحوم حاج آقا نقل می کرد امام علی رغم مجتهد بودن و انقلابی بودنشان گاهی نسبت به انجام عبادات، عقیده پیرزن ها<font size="1">[3]</font> را دارند و نسبت به امور عبادی متعبد هستند و روی آن ها نظر نمی دهند و بر انجام مستحبات مواظبت می کردند.<font size="1">[4]</font><br></div> text/html 2016-12-21T01:19:43+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات غصه های حضرت امام http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/200 <div align="justify"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/30153031.jpg" alt="" width="165" vspace="0" hspace="5" height="181" border="0" align="left">جدا شدن انقلابیون از راه انقلاب امری مغموم و تأثر آور بود. <font color="#009900">امام خمینی</font>-رحمه الله علیه- که در بحرانی ترین زمان ها آرامش و طمأنینه خود را حفظ می کردند، در زمان اختلاف میان مسئولین و تغییر مسیر بعضی از افراد از راه انقلاب، بسیار متأثر می شدند. امام با علم و آگاهی خویش، خطر این فریب خوردگان را به همه- از جمله خود آنان- گوش زد می کردند و همچنین با عشق و محبت خویش، مدام به دنبال اصلاح راه آن ها بودند.<br><br><font color="#3333FF">اشک ها و گریه های امام</font><br>حجه الاسلام و المسلمین انصارى کرمانى می گوید: «بنده خودم شاهد اشک ها و گریه‏هاى امام براى جدا شدن افراد از جریان انقلاب بودم و مى ‏دیدم وقتى که روحانیون، سیاستمداران، جوانان چپ زده و التقاطى، راه خودشان را از فرهنگ انقلاب جدا مى‏ کردند، امام چگونه گریه مى ‏کردند و چگونه تلاش مى‏ کردند که آن ها را به مسیر تقوا و فضیلت دعوت کنند. در بعضى از موارد من از واسطه ‏هاى مکررى بودم که از طرف ایشان پیغام مى‏ فرستادم. امام به آن ها التماس مى ‏کردند که شما راه خودتان را از مردم و توده‏ هاى میلیونى جدا نکنید.»<font size="1">[1]</font><br></div> text/html 2016-12-08T01:35:25+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات توصیه ی امام خمینی(ره) به جوانان http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/199 <a target="_blank" href="http://tafsiraftab.behnamonline.net/image%20imam%20%20khomeni/14063321.jpg" class="glr"><img src="http://tafsiraftab.behnamonline.net/image%20imam%20%20khomeni/140633210.jpg" style="padding: 5px;" width="165" height="157" align="left"></a><div align="justify">به شما عرض می‌کنم تا <font color="#FF0000">جوان</font> هستید می‌توانید یک کاری انجام بدهید. ریشه‌های فساد در قلب جوان ضعیف است؛ قلب انسان نقطه سفید است؛ بعد که<font color="#CC33CC"> گناه </font>می‌کند، نقطه سیاهی پیدا می‌شود؛ و هر چه گناه زیاد بشود، سیاهتر می‌شود. جوان قلبش لطیف است، ملکوتی است.<font size="1" color="#993300">(۱ شهریور ۱۳۴۶)</font><br><div align="right"><br></div></div><div align="right"><br></div><div style="direction: ltr;" align="justify"><div style="direction: rtl;" align="justify">أقول لكم بأنكم ما دمتم شباناً فإنكم تستطیعون أن تفعلوا شیئاً، فجذور الفساد ضعیفة فی قلب الشاب، أن قلب الانسان صفحة بیضاء، وما أن یرتكب ذنباً، حتى تظهر فیه نقطة سوداء تزداد أتساعاً بازدیاد الذنوب. إن قلب الشاب لطیف و ملكوتی.<font color="#993300">(۱۷ جمادی الاولی ۱۳۸۷)</font></div><br><br>I will tell you that while you are still young you can accomplish something. The roots of corruption are weak in the hearts of the young. The heart of the human being is at first white( pure and unsullied ). Then, whenever he commits a sin, a black spot appears on it and the more he sins, the more the black spots increase. The heart of the young is subtle and pure.<font color="#993300">(23 August 1967)</font><br><br></div> text/html 2016-11-23T02:13:36+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات نظم زندگی http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/198 <div align="justify"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/17457.jpg" alt="" vspace="0" hspace="5" border="0" align="left">یکی از ویژگی های برجسته <font color="#009900">امام خمینی</font>-رحمت الله علیه- رعایت قانون بود. ایشان نه تنها هیچ گاه قوانین کشور را- که برآمده از اندیشه های گروهی خردمند و فرهیخته است- زیر پا نگذاشت، بلکه قانون گریزی را عملی حرام و خلاف شرع می دانستند. دختر ایشان، خانم زهرا مصطفوی در این باره می گوید: «امام خیلی مقید به قانون بودند و احترام زیادی به قانون می گذاشتند. ایشان رعایت قانون را یک تکلیف شرعی می دانستند؛ یعنی حتی عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را خلاف شرع می دانستند و به عقیده ایشان، عبور ماشین از ورود ممنوع و یا سرعت بیش از حد در رانندگی، کاری حرام و خلاف شرع است»<font size="1">[1]</font><br><br>چند حکایت از قانون مندی امام خمینی -رحمه الله علیه- چراغی فرا راه جامعه اسلامی ما، و الگویی فرادست جوانان این سرزمین است.<br><br><font color="#3333FF">حتی اگر استالین روی کار باشد</font><br>حجه الاسلام سید مجتبی رودباری تعریف می کند: «شبی در نجف در محضر امام در بیرونی بودم که یکی از طلاب حاضر در مجلس از معظم له سئوال نمود: آیا می توان برای تمبر هشت ریالی، دو ریال داد و از تأدیه بقیه، امتناع ورزید؟<br><br>امام در پاسخ فرمودند: «این کار جایز نیست» و سپس اضافه فرمودند «حتی اگر استالین هم روی کار باشد، حفظ نظم از اهم واجبات است.» (باید توجه داشت سوال و جواب کلاً مربوط به دوره منحط گذشته رژیم شاه بود)<font size="1">[2]</font>»<font size="1" color="#666666"></font><br></div> text/html 2016-11-10T01:24:33+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات زمینه سازی ظهور با اجتماع مسلمین http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/197 <div align="justify"> این طور نیست که حالا که ما منتظر ظهور<a target="_blank" href="http://tafsiraftab.behnamonline.net/image%20imam%20%20khomeni/87209.jpg" class="glr"><img src="http://tafsiraftab.behnamonline.net/image%20imam%20%20khomeni/872090.jpg" style="padding:5px;" align="left"></a><font color="#009900">امام زمان</font> (عج) هستیم پس دیگر بنشینیم تو خانه‌ ها یمان، تسبیح را دست بگیریم و بگوییم «<font color="#3333FF">عَجّلْ عَلی‌ فَرَجِهِ</font>». <font color="#FF0000">عجّل</font>، با کار شما باید تعجیل بشود، شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او و فراهم کردن اینکه مسلمین را با هم مجتمع کنید.<font size="1" color="#993300">( 1 دی 1362)</font><br></div> <font size="1" color="#993300"><br></font><div align="justify"><br>لیس صحیحاً ان نجلس فی بیوتنا وناخذ بایدینا مسبحه ونردد دعاء «عجلّ علی فرجه» زاعمین باننا ننتظر ظهور إمام الزمان- سلام الله علیه- إن التعجیل فی الفرج سیتم باعمالکم، علیکم انتم توفیر الارضیه المناسبه والإعداد للمّ شمل المسلمین ووحدتهم.<font size="1" color="#993300">(۱۷ ربیع الاول ۱۴۰۴)<br><br></font><br><div style="direction: ltr;" align="justify">It is not such that when we wait for reappearance of the Imam of the Time( peace be upon him ), we should sit at home, twiddle our thumbs or pray for his reappearance. His reappearance should be hastened through your struggle. You should provide the groundwork for his reappearance. To prepare the ground is achieved by bringing Muslims together and get them united. God willing, he will reappear.<br></div><br><div align="left"><font size="1" color="#993300">December 22, 1983</font></div></div> text/html 2016-10-30T05:01:30+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات محبت به سبک روح الله http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/196 <a target="_blank" href="http://tafsiraftab.behnamonline.net/image%20imam%20%20khomeni/125690.jpg" class="glr"><img src="http://tafsiraftab.behnamonline.net/image%20imam%20%20khomeni/1256.jpg" style="padding:5px;" align="left"></a><div align="justify">اکسیر محبت، این نعمت بی کران الهی که سخت ترین فلزها را به طلا تبدیل می کند که البته دست یافتن به معنای حقیقی آن کار هرکسی نیست و <font color="#009900">امام خمینی</font> <font size="1">(ره)</font>، آن بزرگ مرد زمانه ی ما، با آنکه سرسختی و انعطاف ناپذیریِ خاصی در برابر مستکبرین و ستمگران داشتند اما دارای قلبی رئوف و مهربان بودند و عاطفه و محبتشان نسبت به مؤمنین و مستضعفین عمیق و شگفت انگیز بود.در ذیل به نمونه هایی از این عشق سرشار اشاره می کنیم.<br><br><div align="right"><font color="#CC6600">سال ها باید، که راه عشق را پیدا کنید<br>این ره رندانِ میخانه است راه ساده نیست</font><font size="1">[1]</font><br></div><br><font color="#3333FF">تولد حضرت عیسی <font size="1">(ع)</font></font><br>محبت امام-رحمه الله علیه- محبتی عالمگیر بود به طوری که پیروان ادیان دیگر نیز تحت تأثیر این عشق و علاقه قرار می گرفتند. حجة الاسلام و المسلمین على اکبر محتشمى می گوید: شب تولد حضرت عیسى <font size="1">(ع)</font> امام پیامى براى تمام مسیحیان جهان دادند که خبرگزاری ها پخش کردند. در کنار این پیام به ما دستور دادند این هدایایى را که برادران از ایران آورده ‏اند که معمولاً گز، آجیل و شیرینى بود، بین اهالى نوفل لوشاتو تقسیم کنیم. ما این کار را انجام دادیم و در کنار هر بسته یک شاخه گل قرار دادیم. چند جا که رفتیم احساس کردیم براى کسانى که در غرب اثرى از این عاطفه‏ ها و محبت ها حتى در بین فرزندان و پدران خود سراغ ندارند، بسیار عجیب است که شب میلاد حضرت مسیح <font size="1">(ع)</font> یک رهبر ایرانى که غیر مسیحى است، اینقدر به آن ها نزدیک است و احساس محبت مى‏ کند. از جمله خانمى بود که وقتى هدیه امام را گرفت چنان هیجان زده شد که قطرات اشک از چهره ‏اش فرو ریخت<font size="1">.[2]</font><font size="1" color="#666666"></font></div> text/html 2016-10-18T05:39:50+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات نماز به سبک روح الله http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/195 <div align="justify"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/Emam0027.jpg" alt="" width="167" vspace="0" hspace="5" height="197" border="0" align="left">خداوند متعال می فرماید: انسان حریص و کم طاقت آفریده شده و هنگامی که بدی به او رسد بی تابی می کند و هنگامی که خوبی به او رسد مانع از دیگران می شود، مگر نماز گزاران، آنان که نمازها را پیوسته انجام می دهند.<font size="1">[1]</font><br><br>نماز، لباس پاکیزگی است، که غم و اندوه را برطرف می کند<font size="1">[2]</font>، و بهترین چیزی است که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا می کند.<font size="1">[3]</font> نماز تاج بندگی است که بر سر حقیقت های روزگار می درخشد و جلوه می کند و در عصر ما این<font color="#009900"> خمینی</font> است که حقیقتی همیشه زنده است<font size="1">[4].</font><br><br>امام&nbsp; -رحمه الله علیه- نماز را سنت سیاسیِ اسلام<font size="1">[5]</font> به بهترین نحو نمود پیدا کرده است. خاطراتِ همراهان امام&nbsp; -رحمه الله علیه-، توجه ما را به اوایل دوران مبارزه ایشان جلب می کند. و از بالاترین فرائض می دانستند<font size="1">[6]</font>. امام معتقد بودند نماز بالاترین فریادهاست<font size="1">[7]</font> و نماز خوب، فحشا و منکر را از یک امت بیرون می کند<font size="1">[8]</font>.<br><br><font color="#3333FF">بعد مهم شخصیتی امام</font><br>آیت الله سید عزالدین زنجانی- از همراهان و شاگردان محبوب امام&nbsp; -رحمه الله علیه- – می گوید: «از جمله ابعاد شخصیت امام، مراقبت بر حضور در نماز جماعت بود. مرحوم آیت الله محمد تقی خوانساری<font size="1">[9]</font>، از مراجع بزرگ تقلید بودند که سابقه ی مبارزاتی ایشان هم معروف بود؛ - در جنگ مسلمان های عراق علیه انگلیسی ها هم شرکت کرده بودند- امام، مرتب در نماز ایشان شرکت می جستند. این که می گویم مرتب شرکت می کردند، از روی دقت می گویم، نه از روی مسامحه.<font size="1">[10]</font><font size="1"><font color="#666666"></font></font><br></div> text/html 2016-09-27T03:55:02+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات دیروز از دشمنها می ترسیدیم،امروز از دوستها می ترسیم. http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/194 <a target="_blank" href="http://tafsiraftab.behnamonline.net/image%20imam%20%20khomeni/15.jpg" class="glr"><img src="http://tafsiraftab.behnamonline.net/image%20imam%20%20khomeni/15tir0.jpg" style="padding:5px;" align="left"></a><div align="justify">ما امروز از دوستان می‌ترسیم! دیروز از دشمنها می‌ترسیدیم. آن ترس خیلی زیاد نبود؛ اشکالی نبود. امروز از دوستها می‌ترسیم که بی‌توجه به عمق مسائل، بی‌توجه به موقعیتی که الآن ما در آن واقع هستیم، کاری بکنند که مکتب ما در دنیا مکتب فاسد قلمداد شود؛ مکتب عقب افتاده قلمداد شود. این است که ما را نگران کرده.<br><br><font size="1" color="#993300">15 تیر 1358</font><br></div><div align="justify"><br>نحن الیوم نخشی الاصدقاء، وکنا امس نخشی الاعداء، وما کانت تلک الخشیه کبیره ولا مشکله. الیوم نخشی الاصدقاء الذین لا یلتفتون لعمق القضایا، ولا ینتبهون علی الحال التی نحن فیها الآن، ویعملون ما یُظهر دیننا فی العالم دیناً فاسداً مُتخلِّفاً. هذا ما یعذبنا ویقلقنا.<br><br></div><div align="justify"><font size="1" color="#993300">۱۱ شعبان ۱۳۹۹</font><br><br></div><div align="justify"><div style="direction: ltr;">Today, we fear friends! Yesterday we used to fear the enemies. That fear was not much; it did not matter. Today we fear our friends; we are afraid that these friends, without any thought for the gravity of the problems and the situation in which we are at present, will do something by which our school will be presented to the world as a corrupt and backward one. This is what pains us and has caused us anxiety.<br><br><font size="1" color="#993300">July 6, 1979</font></div></div> text/html 2016-06-30T23:10:44+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات روز قدس روز مقابله مستضعفین علیه مستكبرین http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/193 <div align="justify">یكى از وقایع تاریخى كه بسیار حائز اهمیت است در اوائل پیروزى انقلاب اسلامى ایران كه به دست زعیم و رهبر كبیر مسلمین جهان حضرت امام خمینى ره دائر شده، «روز جهانى <font color="#FF0000">قدس</font> است‏» كه از روز جمعه آخر ماه مبارك رمضان 1399 قمرى (1358 شمسى) شروع و مقرر گشت هر ساله در چنین روزى تمام مسلمین جهان راهپیمایى كنند.<br><br>اینك پیام امام خمینى قدس سره به مناسبت روز جهانى قدس از نظر خوانندگان گرامى مى‏ گذرد:<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/2539.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br>بسم الله الرحمن الرحیم<br><br>من طى سالیان دراز، خطر اسرائیل غاصب را گوشزد مسلمین نمودم كه اكنون ، این روزها به حملات وحشیانهء خود به برادران و خواهران فلسطینى شدت بخشیده است و به ویژه در جنوب لبنان به قصد نابودى مبارزان فلسطینى پیاپى خانه و كاشانه ایشان را بمباران مى كند.<br><br>من از عموم مسلمانان جهان و دولت هاى اسلامى مى خواهم كه براى كوتاه كردن دست این غاصب و پشتیبانان آن , به هم بپیوندند؛ و جمیع مسلمانان جهان را دعوت مى كنم آخرین جمعهء ماه مبارك رمضان را كه ازایام قدر است و مى تواند تعیین كنندهء سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد, به عنوان " <font color="#CC6600">روز قدس </font>" انتخاب و طى مراسمى همبستگى بین المللى مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونى مردم مسلمان فلسطین اعلام نمایند ازخداوند متعال پیروى مسلمانان را بر اهل كفر خواستارم .<br><br>والسلام علیكم و رحمة الله و بركاته<br><br>روح الله الموسوی الخمینی<font color="#666666" size="1"></font></div> text/html 2016-06-17T23:59:39+01:00 tafsiraftab.mihanblog.com عبرات یکی از شاهکارهای شیطان را بشناسیم http://tafsiraftab.mihanblog.com/post/192 <a target="_blank" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/117/349080/915390957.jpg" class="glr"><img src="http://tafsiraftab.behnamonline.net/image%20imam%20%20khomeni/915390957.jpg" style="padding:5px;" align="left"></a><div align="justify">یكى دیگر از حجب غلیظه، كه پرده ضخیم است بین ما و معارف و مواعظ قرآن، حجاب حبّ دنیا است كه به واسطه آن قلب تمام همّ خود را صرف آن كند و وجهه قلب یكسره دنیوى شود؛ و قلب به واسطه این محبت از ذكر خدا غافل شود و از ذكر و مذكور اعراض كند. <br><br>و هر چه علاقمندى به دنیا و اوضاع آن زیادت شود، پرده و حجاب قلب ضخیمتر گردد. و گاه شود كه این علاقه به طورى بر قلب غلبه كند و سلطان حبّ جاه و شرف به قلب تسلّط پیدا كند كه نور فطرت اللَّه بكلّى خاموش شود و درهاى سعادت به روى انسان بسته شود. <br><br>و شاید قفل هاى قلب كه در آیه شریفه است كه مى ‏فرماید:<font color="#009900"> <font color="#6600CC">افَلا یَتَدَبَّرون الْقُرآنَ امْ عَلَى قُلُوبٍ اقْفالُها</font></font>، همین قفل و بندهاى علایق دنیوى باشد. <br><br><font color="#666666" size="1">(آداب الصلاة ، صفحه 201) </font></div>